مقاله مقایسه نتایج بینایی عمل جراحی آب مروارید در بیماران یک چشمی فاقد دید چشم دیگر و بیماران دارای دید کم در بیمارستان متینی کاشان طی سال های ۱۳۹۰ – ۱۳۸۵ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد و تیر ۱۳۹۳ در فیض از صفحه ۱۷۶ تا ۱۸۰ منتشر شده است.
نام: مقایسه نتایج بینایی عمل جراحی آب مروارید در بیماران یک چشمی فاقد دید چشم دیگر و بیماران دارای دید کم در بیمارستان متینی کاشان طی سال های ۱۳۹۰ – ۱۳۸۵
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آب مروارید
مقاله رتیونوپاتی دیابتی
مقاله فیکوامولسیفیکاسیون

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آقادوست حمیدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: فردوسی احمدعلی
جناب آقای / سرکار خانم: آقادوست داوود
جناب آقای / سرکار خانم: آقادوست نازیلا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: به منظور مقایسه نتایج بینایی عمل جراحی آب مروارید در دو گروه از بیماران یک چشمی (چشم دیگر فاقد دید یا دارای دید کمتر از ۲۰٫۲۰۰) این مطالعه انجام گرفت.
مواد و روش ها: در این مطالعه آینده نگر کل بیماران یک چشمی با آب مروارید (که بهترین دید اصلاح شده چشم آنها کمتر از ۲۰٫۲۰۰ بود) مورد مطالعه قرار گرفتند. حدت بینایی بر اساس تابلو اسنلن قبل از عمل و سه ماه بعد از عمل، عوارض عمل جراحی، علت کاهش دید در چشم دیگر بیماران در فرم اطلاعاتی ثبت گردید. تمام بیماران حداقل به مدت ۳ ماه پیگیری شدند.
نتایج: میانگین سنی بیماران ۵۲±۱۳ سال بود. پنجاه و هشت درصد از بیماران زن بودند. شایع ترین علت های کاهش دید در چشم دیگر بیماران گروه اول به ترتیب رتینوپاتی دیابتی (۳۲٫۴ درصد) و تروما (۳۱ درصد) و در گروه دوم به ترتیب رتینوپاتی دیابتی (۴۱٫۷ درصد)، بیماری های وابسته به سن در ماکولا (۱۸٫۶درصد) و تروما (۱۴٫۲ درصد) بود. سه ماه بعد از عمل جراحی در ۵۸ درصد از بیماران گروه اول و ۴۲ درصد از بیماران گروه دوم بهترین دید اصلاح شده بالاتر از ۲۰٫۴۰ بود. نتایج بینایی بعد از سه ماه در دو گروه تفاوت معنی داری نداشت (P= 0.834).
نتیجه گیری: عمل جراحی آب مروارید به روش فیکو و گذاشتن لنز داخل چشمی در بیماران یک چشمی بی خطر بوده و باعث بهبودی دید در آن ها می شود.