مقاله مقایسه نتایج آزمون توالی الگوی دیرش در افراد مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس و هنجار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۰ در توانبخشی نوین از صفحه ۳۵ تا ۴۱ منتشر شده است.
نام: مقایسه نتایج آزمون توالی الگوی دیرش در افراد مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس و هنجار
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پردازش شنوایی
مقاله ترتیب زمانی
مقاله آزمون توالی الگوی دیرش
مقاله مالتیپل اسکلروزیس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ولدبیگی ایوب
جناب آقای / سرکار خانم: روحبخش نعمت اله
جناب آقای / سرکار خانم: محمدخانی قاسم
جناب آقای / سرکار خانم: جلایی شهره
جناب آقای / سرکار خانم: موزایک فرانک ای.
جناب آقای / سرکار خانم: جلیلوندکریمی لیلا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: شمار زیادی از افراد با آستانه شنوایی هنجار، که مبتلا به بیماری مالتیپل اسکلروزیس هستند، از اختلال در شنیدن و به ویژه اختلال در درک گفتار در محیط های نویزی شکایت دارند. برای ارزیابی چنین اختلالاتی آزمون های زیادی طراحی شده اند و یکی از مطلوب ترین این آزمون ها که توانایی پردازش و طبقه بندی تغییرات کوتاه و سریع محرکات شنیداری را مورد بررسی قرار می دهد آزمون توالی الگوی دیرش است. لذا هدف پژوهش حاضر، مقایسه نتایج آزمون الگوی توالی دیرش در افراد مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس و هنجار ۱۸ تا ۴۰ ساله بود.
روش بررسی: مطالعه توصیفی- تحلیلی غیر مداخله ای حاضر بر روی ۲۰ بیمار مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس از نوع راجعه، و ۲۶ فرد با شنوایی هنجار انجام گرفت. جمعیت مورد مطالعه در محدوده سنی ۱۸ تا ۴۰ سال بودند. پارامتر مورد بررسی، درصد پاسخ های صحیح آزمون بوده و ارتباط آماری بین درصد پاسخ های صحیح در دو گروه توسط آزمون تی بررسی شد.
یافته ها: یافته های این پژوهش نشان دهنده کاهش پاسخ های صحیح آزمون توالی الگوی دیرش در افراد مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس در مقایسه با افراد هنجار بود (P<0.05). همچنین، نتایج نشان می دهد که با افزایش طول مدت بیماری، عملکرد افراد مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس در آزمون توالی الگوی دیرش در دو گوش بدتر می شود.
نتیجه گیری: نتایج این مطالعه تاییدکننده وجود اختلالات پردازش زمانی در افراد مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس است که ناشی از درگیری سیستم اعصاب مرکزی شنیداری آنها است.