مقاله مقایسه نانوسید، پراکسید هیدروژن و کلرامین T در کاهش فلور قارچی لارو تاس ماهی ایرانی، Acipenser persicus که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در شیلات از صفحه ۱۳ تا ۲۰ منتشر شده است.
نام: مقایسه نانوسید، پراکسید هیدروژن و کلرامین T در کاهش فلور قارچی لارو تاس ماهی ایرانی، Acipenser persicus
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله لارو تاس ماهی ایرانی
مقاله Acipenser persicus
مقاله ضدعفونی
مقاله آلودگی قارچی
مقاله نانوسید
مقاله پراکسید هیدروژن
مقاله کلرامین T

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قزوینی آذین
جناب آقای / سرکار خانم: وهاب زاده رودسری حبیب
جناب آقای / سرکار خانم: چمن آرا وحید
جناب آقای / سرکار خانم: آذری تاکامی قباد
جناب آقای / سرکار خانم: شناورماسوله علیرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این پژوهش کارایی نانوسید به عنوان ماده شیمیایی جدید با پراکسید هیدروژن ماده رایج ضدعفونی در آبزی پروری و کلرامین T ماده ضدعفونی کننده فعال علیه پاتوژن های مختلف در میزان کنترل آلودگی های قارچی لارو تاس ماهی ایرانی مقایسه و مورد ارزیابی قرار گرفت. تیمار نانوسید با غلظت ۴۰ و ۸۰ میلی گرم در لیتر، پراکسید هیدروژن با غلظت ۴۰ میلی گرم در لیتر، کلرامین T با غلظت ۱۵ و ۲۰ میلی گرم در لیتر و تیمار شاهد (بدون دارو) در آکواریوم های ۲۰ لیتری به صورت حمام های ۱۵ دقیقه ای برای مقایسه و کنترل توتال قارچی و تعیین بهترین تیمار مورد ارزیابی قرار گرفت. در بررسی پارامترهای pH، دما و اکسیژن آب محیط پرورش لارو بین تیمارهای مختلف با شاهد اختلاف معنی دار دیده نشد (P>0.05). نتایج مقایسه میانگین شمارش کل قارچی طی ۳ هفته نشان داد که تیمار نانوسید ۸۰ میلی گرم در لیتر و پس از آن، تیمار پراکسید هیدروژن با دوز ۴۰ میلی گرم در لیتر به طور معنی داری عملکرد بهتری نسبت به سایر دوزها و داروها در مهار عوامل قارچی در لاروها داشتند.