مقاله مقایسه میزان سرمی پرولاکتین در بیماران دچار میگرن مزمن و دوره ای که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان از صفحه ۸۴ تا ۸۹ منتشر شده است.
نام: مقایسه میزان سرمی پرولاکتین در بیماران دچار میگرن مزمن و دوره ای
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اختلالات میگرن
مقاله افزایش لیپوپروتئین خون
مقاله پرولاکتین
مقاله زنان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صابری عالیا
جناب آقای / سرکار خانم: رودباری سیدعلی
جناب آقای / سرکار خانم: الیاسی نفیسه
جناب آقای / سرکار خانم: کاظم نژاد احسان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: میگرن سردردی دوره ای است که کما بیش با درمان های پزشکی بهبود می یابد ولی درصورت مزمن شدن درمان آن بسیار دشوار می شود. افزایش پرولاکتین به عنوان یکی از عوامل موثر در مزمن شدن میگرن مطرح شده است.
هدف: مقایسه سطح سرمی پرولاکتین در بیماران دچار میگرن مزمن و دوره ای
مواد و روش ها: این مطالعه مقطعی از تیر ۱۳۹۰ تا مهر ۱۳۹۱ بر ۵۷ زن دچار میگرن مزمن (طبق تعریفSilberstein ) و ۵۷ زن دچار میگرن دوره ای (طبق معیار های انجمن بین المللی سردرد) در درمانگاه نورولوژی بیمارستان پورسینای رشت انجام شد. مبتلایان به اختلال دوره قاعدگی، اضطراب، افسردگی، هیپو یا هیپرتیروئیدی، آنمی یا پلی سیتمی، تشنج و افراد باردار و شیرده، پیش از بلوغ، پس از یائسگی و مصرف کنندگان داروهای هورمونی، وارد مطالعه نشدند. بیماران باید در ۱۲ ساعت پیش از انجام آزمایش روبرو شدن با عوامل تاثیر گذار گذرا بر میزان سرمی پرولاکتین دوری کرده باشند. نمونه خون ناشتا در فاز فولیکولار گرفته شده و میزان سرمی پرولاکتین به روش الایزا اندازه گیری و در دو گروه با هم مقایسه شد. تجزیه- تحلیل داده ها با آزمون های T وMann Weithney U وQui  و در نرم افزارSPSS نسخه ۱۹ انجام شد.
نتایج: میانگین سنی مبتلایان به میگرن مزمن ۳۳٫۰±۸٫۸ و در میگرن دوره ای ۳۲٫۷±.۷ سال (P=0.712) و میانگین میزان سرمی پرولاکتین در آنها به ترتیب ۲۰٫۹۲±۱۲٫۱۴ و ۱۶٫۳۶±۹٫۳۴ ng/dI بود (P=0.036). با حذف تاثیر سن نیز این میزان در ۲ گروه تفاوت معنی دار داشت (P=0.022). فروانی هیپرپرولاکتینمی در دو گروه به ترتیب ۲۸٫۱% و ۱۲٫۳% بود (P=0.036 و OR=2.8).
نتیجه گیری: میزان سرمی پرولاکتین و فراوانی هیپرپرولاکتینمی در میگرن مزمن بیش از میگرن دوره ای است.