مقاله مقایسه میزان درصد و ترکیبات اسانس گیاه .Satureja hortensis L در شرایط رویشگاه و زراعی در منطقه نهاوند که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در فیزیولوژی محیطی گیاهی (پژوهش های اکوفیزیولوژی گیاهی ایران) از صفحه ۵۷ تا ۶۵ منتشر شده است.
نام: مقایسه میزان درصد و ترکیبات اسانس گیاه .Satureja hortensis L در شرایط رویشگاه و زراعی در منطقه نهاوند
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تیمول
مقاله رویشگاه
مقاله شرایط زراعی
مقاله کارواکرول
مقاله مرحله فنولوژیک
مقاله Satureja hortensis

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تجلی علی اکبر
جناب آقای / سرکار خانم: مهرابی حمیدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: لاریجانی کامبیز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
.Satureja hortensis L گیاهی است یکساله متعلق به تیره Lamiaceae که دارای خواص دارویی متعددی می باشد. با توجه به خواص دارویی این گیاه و متداول شدن کشت آن به صورت زراعی در سال های اخیر این تحقیق به منظور تعیین درصد ترکیبات شیمیایی اسانس گیاه Satureja hortensis L. در دو مرحله فنولوژیک رویشی و زایشی و همچنین در شرایط مزرعه در منطقه نهاوند انجام گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که میزان توتال اسانس گیاه در دو مرحله فنولوژیک مورد بررسی و زراعی به ترتیب ۰٫۵، ۰٫۴ و ۰٫۴ درصد (v/w) بود. همچنین برای مرحله رویشی ۲۵، برای مرحله زایشی ۲۲ و در شرایط زراعی ۱۳ ترکیب شناسایی گردید و از نظر نوع ترکیبات اصلی اسانس گیاه، تفاوت قابل توجهی در دو مرحله رویشی و زایشی وجود نداشت، ولی تحت شرایط زراعی اختلاف معنی داری در ترکیبات وجود دارد، چنانچه در شرایط زراعی ترکیب Carvacrol با ۴۵٫۹۸% بیشترین مقدار را به خود اختصاص داده است و به طور کلی فاقد Thymol می باشد، در صورتی که در شرایط رویشگاه، Thymol اولین ترکیب اصلی اسانس گیاه است. ضمن اینکه در شرایط زراعی ترکیب a-Terpinene جزو سه ترکیب اول اسانس می باشد، در صورتی که مقدار آن در شرایط رویشگاه کمتر از حالت زراعی است.