مقاله مقایسه میزان حذف آمونیاک از هوا توسط شستشو دهنده تر پر شده با حلقه های راشیگ سرامیکی و پی وی سی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در طب کار از صفحه ۱۱ تا ۱۹ منتشر شده است.
نام: مقایسه میزان حذف آمونیاک از هوا توسط شستشو دهنده تر پر شده با حلقه های راشیگ سرامیکی و پی وی سی
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آمونیاک
مقاله شستشو دهنده تر
مقاله حلقه های راشیگ
مقاله پی وی سی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جعفری محمدجواد
جناب آقای / سرکار خانم: امیدی لیلا
جناب آقای / سرکار خانم: رضازاده آذری منصور
جناب آقای / سرکار خانم: مسعودی نژاد محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: نامداری مهشید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: در شستشودهنده های تر از مواد پرکننده مختلفی استفاده می شود که هر یک دارای مزایا و محدودیت های خاص خود می باشد. پرکننده های متعارف سرامیکی دارای راندمان جداسازی بالا بوده اما سنگین وزن، شکننده و دارای افت فشار زیادی هستند. پیدا کردن جایگزین مناسب برای این پرکننده ها همواره مورد علاقه پژوهشگران بوده است. هدف از مطالعه حاضر، مقایسه میزان حذف آمونیاک از هوا توسط یک شستشو دهنده تر پر شده با دو نوع پرکن مختلف حلقه های راشیگ سرامیکی و حلقه های پی وی سی می باشد.
روش بررسی: ستونی در معیار آزمایشگاهی یک بار با استفاده از حلقه های راشیگ سرامیکی و بار دیگر با استفاده از حلقه های پی وی سی تا ارتفاع ۳۰ سانتی متر به طور انباشته پر شد. هوای حاوی آلاینده آمونیاک در سه گذر حجمی ۵، ۱۰ و ۱۵ لیتر بر ثانیه به ستون تزریق شد. گاز آمونیاک در سه دامنه تراکم شامل ۲۶-۲۳، ۴۳٫۷-۴۰٫۲ و ۶۰-۵۵ پی پی ام وارد ستون گردیده و جهت شستشوی گاز از مایع شستشوی آب استفاده شد.
یافته ها: نتایج ۵۴ آزمایش نشان داد که در هر سه گذر حجمی مورد مطالعه، ستون پر شده با حلقه های راشیگ راندمان حذف آمونیاک بالاتری نسبت به زمانی که با پرکننده نوع پی وی سی پر شده است، دارد. با افزایش تراکم آمونیاک ورودی به ستون شستشو دهنده، راندمان حذف آن در هر دو حالت پر شده با حلقه های راشیگ و یا پی وی سی به طور معنی دار با p-value کمتر از ۰٫۰۰۱ افزایش یافت. با افزایش میزان گذر حجمی هوا از ۵ به ۱۰ و از ۱۰ به ۱۵ لیتر بر ثانیه افت فشار سیستم به طور معنی دار با p-value کمتر از ۰٫۰۰۱ افزایش یافت.
نتیجه گیری: به دلیل افت فشار بیشتر ایجاد شده در ستون تر پر شده با حلقه های راشیگ سرامیکی، حلقه های پی وی سی جایگزین مناسبی برای حلقه های راشیگ سرامیکی است.