مقاله مقایسه میزان تراکم استخوان دختران مبتلا به اسکولیوز ایدیوپاتیک با افراد بدون اسکولیوز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آبان ۱۳۹۱ در مجله دانشکده پزشکی از صفحه ۵۰۰ تا ۵۰۷ منتشر شده است.
نام: مقایسه میزان تراکم استخوان دختران مبتلا به اسکولیوز ایدیوپاتیک با افراد بدون اسکولیوز
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اسکولیوز ایدیوپاتیک نوجوانان
مقاله BMD
مقاله تراکم استخوان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عامری ابراهیم
جناب آقای / سرکار خانم: قندهاری حسن
جناب آقای / سرکار خانم: شفیع پور رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: علی رغم پیشرفت های چشمگیر در زمینه درمان اسکولیوز ایدیوپاتیک، اتیولوژی بیماری مشخص نمی باشد. هدف از انجام این مطالعه مقایسه تراکم استخوان دختران مبتلا به اسکولیوز ایدیوپاتیک و افراد سالم می باشد.
روش بررسی: ۵۷ دختر مبتلا به اسکولیوز ایدیوپاتیک، ۱۲ تا ۲۰ ساله (بدون سابقه بیماری نوروماسکولار، دفورمیتی مادرزادی مهره یا سابقه جراحی قبلی ستون فقرات) با ۱۰۰ فرد سالم در همان محدوده سنی مورد مقایسه قرار گرفتند. تراکم استخوان هر ۱۵۷ نفر با روش جذب سنجی دوگانه با دستگاه هولوژیک مورد ارزیابی قرار گرفت.
یافته ها: میانگین تراکم استخوان استاندارد شده بر اساس نژاد (S-BMD) در دو گروه شاهد و بیمار به ترتیب ۹۸۲٫۵۷ و ۹۱۴٫۴۷ بود (P=0.030). میانگین تراکم استخوان ستون فقرات (Spine BMD) در دو گروه به ترتیب ۰٫۸۹ و ۰٫۸۳ بود (P=0.030). میانگین تراکم استخوان اطراف هیپ (Hip BMD) نیز در دو گروه به ترتیب ۰٫۸۵ و ۰٫۷۸ بود (p=0.004) که تفاوت از نظر آماری معنی دار بود. محل انحنا بر اساس طبقه بندی Lenke تفاوت معنی داری در مقدار S-BMD، Hip BMD و Spine BMD ایجاد نمی کرد (به ترتیب P=0.208، P=0.061 و P=0.274) ولی با افزایش زاویه انحنا میزان S-BMD و Spine BMD کاهش قابل ملاحظه ای نشان می داد (به ترتیب P=0.017 و P=0.016) ضمن این که Hip BMD نیز با افزایش زاویه انحنا کاهش نشان می داد ولی این کاهش از نظر آماری معنی دار نبود (P=0.069).
نتیجه گیری: با توجه به مطالعه انجام شده میزان تراکم استخوان های افراد مبتلا به اسکولیوز ایدیوپاتیک از جمعیت عادی کم تر است و با افزایش زاویه انحنا در بین بیماران نیز تراکم استخوان ها سیر نزولی دارد. البته پی بردن به ماهیت بیماری نیازمند انجام مطالعات بیش تر می باشد.