مقاله مقایسه میزان تابش های غیر یونساز نمایشگر های کریستال مایع با نمایشگرهای معمولی در دانشگاه علوم پزشکی همدان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان از صفحه ۴۹ تا ۵۷ منتشر شده است.
نام: مقایسه میزان تابش های غیر یونساز نمایشگر های کریستال مایع با نمایشگرهای معمولی در دانشگاه علوم پزشکی همدان
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اشعه فرابنفش
مقاله اشعه فروسرخ
مقاله میدان الکترومغناطیسی
مقاله نمایشگرها

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صمدی محمدتقی
جناب آقای / سرکار خانم: فراستی فرهاد
جناب آقای / سرکار خانم: پورمحمدی علی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه و هدف: استفاده از رایانه و نمایشگرها به دلیل قابلیت های روزافزون آن ها بسیار توسعه یافته است. وجود میدان های الکترومغناطیسی، اشعه های مادون قرمز و ماورابنفش در اطراف نمایشگرها اثبات شده است. وجود میدان های مغناطیسی و پرتوهای ذکر شده اثرات سویی بر سلامت انسان دارند. بهمین منظور این مطالعه با هدف بررسی و مقایسه متغیر های مذکور در اطراف نمایشگر ها انجام شد.
روش کار: مطالعه حاضر از نوع توصیفی- تحلیلی است که در دانشگاه علوم پزشکی همدان در سال ۱۳۹۰ انجام گردید. نمونه آماری شامل ۴۶ دستگاه LCD و ۵۰ دستگاه CRT می باشد که به صورت سهمیه ای تصادفی ساده انتخاب گردیدند. جهت اندازه گیری میدان های مغناطیسی و الکتریکی از دستگاه HI-3604 و برای اندازه گیری پرتو های IR و UV از دستگاه Hanger استفاده شد.
نتایج: شدت میدان مغناطیسی در نمایشگرهای
CRT بالاتر از نمایشگر های LCD بود و همچنین شدت میدان مغناطیسی در سمت جلو از هر دو نوع نمایشگر بیشتر از موقعیت پشت نمایشگر ها مشاهده گردید (P=0.000). شدت میدان الکتریکی در نزدیک ترین فاصله از نمایشگر های CRT بالاتر از نمایشگر های LCD بود (P= 0.05). در فاصله ۳۰ سانتی متری از نمایشگر های CRT، شدت میدان مغناطیسی در۹۶ درصد نمونه ها و در نمایشگر های LCD تنها در ۸٫۳ درصد از نمونه ها بالاتر از استاندارد TCO بود.
نتیجه نهایی: نتایج این مطالعه نشان می دهد که نمایشگر های
LCD مقادیر بسیار کمتری از میدان های الکترومغناطیسی و پرتوهای UV و IR را نسبت به نمایشگر های CRT ساطع می کنند. افزایش طول عمر سیستم نیز تاثیر قابل ملاحظه ای در میزان تولید میدان های الکترومغناطیسی دارد.