مقاله مقایسه میزان بروز تهوع و استفراغ بعد از عمل جراحی استرابیسم دراستفاده از ماسک راه هوایی حنجره ای و انتوباسیون تراشه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۳ در بیهوشی و درد از صفحه ۵۴ تا ۶۳ منتشر شده است.
نام: مقایسه میزان بروز تهوع و استفراغ بعد از عمل جراحی استرابیسم دراستفاده از ماسک راه هوایی حنجره ای و انتوباسیون تراشه
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تهوع و استفراغ بعد از عمل
مقاله لوله تراشه
مقاله ماسک راه هوایی حنجره ای

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جهانبخش سیدسعید
جناب آقای / سرکار خانم: فتحی مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: دلیر بهاره
جناب آقای / سرکار خانم: ایزانلو عذرا
جناب آقای / سرکار خانم: باستانی فهیمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: تهوع و استفراغ بعد از عمل جراحی عارضه نسبتا شایعی است که باعث ناخوشنودی بیمار، افزایش زمان بستری و افزایش هزینه ها و در موارد شدید باعث دهیدراتاسیون، اختلال الکترولیتی، آسپیراسیون، پنومونی و حتی باز شدن بخیه های محل جراحی می شود. انتخاب وسیله ای که برای اداره راه هوایی استفاده می شود، ب دلیل ایجاد تحریک در بخش های مختلف راه های هوایی، ممکن است تهوع و استفراغ بعد از عمل را تحت تاثیر قرار دهد. لذا برآن شدیم تا میزان بروز تهوع و استفراغ در استفاده از ماسک راه هوایی حنجره ای و انتوباسیون تراشه در بیماران تحت جراحی استرابیسم، را با هم مقایسه نماییم.
مواد وروش ها: ۱۶۰ بیمار کاندید عمل جراحی استرابیسم تحت بیهوشی عمومی در مطالعه قرار گرفتند. بیماران به طور تصادفی در دو گروه انتوباسیون با لوله تراشه و تعبیه ماسک راه هوایی حنجره ای قرار گرفتند و سپس شدت تهوع و بروز استفراغ در ریکاوری، ۶ و ۱۸ ساعت بعدازعمل طبق معیار کلامی مورد ارزیابی قرار گرفتند.
یافته ها: دو گروه از لحاظ اطلاعات دموگرافیک (سن، وزن، جنسیت، علائم همودینامیک (به جز ضربان قلب در زمان های قبل از القای بیهوشی، دقیقه ۵ و ۱۵ بعد از القای بیهوشی)، طول مدت جراحی، تعداد عضلات تحت جراحی و تعداد چشم های تحت جراحی با یکدیگر یکسان بودند) بروز تهوع و استفراغ بعد از عمل در ریکاوری، ۶ ساعت و ۱۸ ساعت بعد از عمل در دو گروه یکسان بود.
نتیجه گیری: طبق نتایج این مطالعه استفاده از لوله تراشه و یا ماسک راه هوایی حنجره ای در اداره راه هوایی، تاثیری بر بروز تهوع و استفراغ بعد از عمل ندارند.