مقاله مقایسه میزان افسردگی، اضطراب و تنیدگی در سه ماهه های اول، دوم و سوم بارداری در زنان باردار عادی و زنان باردار تحت درمان ناباروری که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در روانشناسی سلامت از صفحه ۵ تا ۱۸ منتشر شده است.
نام: مقایسه میزان افسردگی، اضطراب و تنیدگی در سه ماهه های اول، دوم و سوم بارداری در زنان باردار عادی و زنان باردار تحت درمان ناباروری
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله افسردگی
مقاله اضطراب
مقاله تنیدگی
مقاله ناباروری
مقاله سه ماهه های بارداری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زارعی نسرین
جناب آقای / سرکار خانم: رسول زاده طباطبایی سیدکاظم
جناب آقای / سرکار خانم: آذین سیدعلی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف پژوهش حاضر مقایسه میزان افسردگی، اضطراب و تنیدگی، در سه ماهه های بارداری، در زنان باردار عادی و زنان بارداری است که تحت درمان ناباروی بوده اند.
روش: تعداد ۲۶۷ نفر (۱۳۷ زن باردار تحت درمان ناباروری و ۱۳۰ زن باردار عادی)، به روش علی مقایسه ای، توسط مقیاس DASS-42 مورد مطالعه قرار گرفتند و برای تحلیل داده ها از مدل های غیر پارامتریک U مان ویتنی و کروسکال والیس استفاده شد.
یافته ها: میزان اضطراب و تنیدگی در سه ماهه های اول و دوم در گروه نابارور به طور معنی داری بیشتر از گروه عادی بدست آمد اما بین سه ماهه های بارداری، در میزان افسردگی، تفاوت معناداری بین دو گروه وجود نداشت.
نتیجه گیری: مشکلات روان شناختی قبل از بارداری گروه نابارور و عدم اطمینان این مادران از نتیجه درمان، می تواند باعث بالا بودن اضطراب و تنیدگی در طول بارداری نسبت به مادران باردار عادی شود. به همین دلیل مشاوره روان شناختی منظم دوره ای در طول بارداری برای زنانی که تحت درمان ناباروری قرار داشتند، پیشنهاد می شود.