مقاله مقایسه میزان اثر بخشی و رضایتمندی بیماران از درمان چروک های استاتیک صورت با استفاده از لیزر CO2 Fraxel به تنهایی یا به همراه رادیوفرکوئنسی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در اسفند ۱۳۹۲ در مجله دانشکده پزشکی اصفهان از صفحه ۲۳۳۶ تا ۲۳۴۵ منتشر شده است.
نام: مقایسه میزان اثر بخشی و رضایتمندی بیماران از درمان چروک های استاتیک صورت با استفاده از لیزر CO2 Fraxel به تنهایی یا به همراه رادیوفرکوئنسی
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جوان سازی
مقاله لیزر
مقاله رادیوفرکوئنسی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نیل فروش زاده محمدعلی
جناب آقای / سرکار خانم: سیادت امیرحسین
جناب آقای / سرکار خانم: نصراصفهانی فرناز
جناب آقای / سرکار خانم: هفت برادران الهه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: لیزرها و درمان های بر پایه نور در حال حاضر روش هایی مفید و استاندارد برای درمان مراحل مختلف پیری پوست می باشند. مطالعات مختلف نشان داده است که رسیدن به موفق ترین نتایج در درمان چروک مستلزم استفاده از یک سیستم ترکیبی از پروتکل های مختلف درمانی می باشد. در این مطالعه، میزان اثربخشی و رضایتمندی بیماران از درمان چروک های استاتیک صورت با استفاده از لیزر CO2 Fraxel به تنهایی یا به همراه رادیوفرکوئنسی مقایسه شد و مزایا و معایب آن ها مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
روش ها: طی یک مطالعه کارآزمایی بالینی، از بین بیماران دارای شرایط ورود به مطالعه مراجعه کننده به کلینیک نوین لیزر اصفهان، ۵۰ بیمار به طور تصادفی در دو گروه تقسیم شدند. گروه اول تحت درمان با لیزر CO2 Fraxel به تنهایی و گروه دوم تحت درمان با CO2 fraxel به همراه رادیوفرکوئنسی قرار گرفتند و میزان بهبودی و رضایتمندی بیماران ۳ و ۶ ماه بعد از درمان مقایسه شد.
یافته ها: میزان رضایتمندی و بهبودی کلینیکی بیماران در دو گروه تحت درمان با لیزر
CO2 Fraxel به تنهایی یا به همراه رادیوفرکوئنسی در ۳ و شش ماه پس از درمان تفاوت معنی داری نداشت.
نتیجه گیری: بر اساس یافته های این مطالعه، افزودن رادیوفرکوئنسی به درمان چروک های استاتیک صورت با استفاده از لیزر
CO2 Fraxel تاثیری در میزان بهبودی یا رضایتمندی بیماران ندارد. انجام مطالعات بیشتر در بیماران با تیپ های پوستی مختلف مفید به نظر می رسد.