مقاله مقایسه میدازولام خوراکی به تنهایی یا در ترکیب با کتامین به عنوان پیش داروی خوراکی در اعمال جراحی اطفال که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در هفته چهارم دی ۱۳۹۲ در مجله دانشکده پزشکی اصفهان از صفحه ۱۹۰۱ تا ۱۹۰۹ منتشر شده است.
نام: مقایسه میدازولام خوراکی به تنهایی یا در ترکیب با کتامین به عنوان پیش داروی خوراکی در اعمال جراحی اطفال
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله میدازولام
مقاله کتامین
مقاله جراحی سرپایی چشم پزشکی اطفال
مقاله پیش دارو

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ساجدی پروین
جناب آقای / سرکار خانم: آقاداوودی امید
جناب آقای / سرکار خانم: سلیمی جزی فرشته

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: از پیش داروی (Premedication) خوراکی برای کاهش استرس کودک قبل از جراحی استفاده می شود. در حال حاضر میدازولام و کتامین بیشترین استفاده را به عنوان پیش دارو دارند. در این مطالعه، تاثیر استفاده از میدازولام خوراکی به تنهایی و یا ترکیب خوراکی میدازولام و کتامین به عنوان پیش دارو در اطفالی که تحت اعمال جراحی سرپایی چشم پزشکی قرار گرفتند، بررسی و مقایسه شد.
روش ها: در این مطالعه دو سو کور کارآزمایی بالینی، ۱۳۶ کودک ۶ ماه تا ۶ سال که تحت عمل جراحی سرپایی چشم پزشکی قرار گرفتند، وارد مطالعه شدند. اطفال به صورت تصادفی در دو گروه قرار گرفتند و ۳۰ دقیقه قبل از شروع عمل جراحی به گروه ۱، ۰٫۵ mg/kg میدازولام خوراکی و به گروه ۲، ترکیب خوراکی میدازولام ۰٫۲۵ mg/kg و کتامین ۲٫۵ mg/kg داده شد. در هر دو گروه، فراورده دارویی در آبمیوه با طعم توت فرنگی با حجم کلی ۰٫۵ mg/kg حل شد. دو گروه از نظر رفتار پایه، پذیرش دارو، رفتار کودک حین جدا شدن از والدین و رگ گیری، وضعیت هوشیاری پس از پایان بیهوشی، میزان اضطراب زدایی (۳۰ دقیقه بعد از دادن دارو)، آرام بخشی (Sedation)، ۱۰، ۲۰ و ۳۰ دقیقه بعد از دادن دارو، تعداد دفعات تلاش جهت رگ گیری، و مدت زمان Recovery بررسی و مقایسه شدند. هر گونه عارضه جانبی مثل تهوع، استفراغ و … نیز ثبت شد.
یافته ها: در این مطالعه، زمان شروع آرام بخشی در گروه ترکیبی سریع تر از گروه میدازولام به تنهایی بود. بین دو گروه از نظر معیار آرامش بخشی اختلاف معنی دار وجود داشت. اختلاف معنی داری بین دو گروه از نظر رفتار پایه کودک، پذیرش دارو، میزان اضطراب زدایی، رفتار کودک حین جدایی از والدین، مدت زمان Recovery و وضعیت هوشیاری پس از پایان بیهوشی وجود نداشت. مدت زمان و دفعات تلاش جهت رگ گیری در دو گروه یکسان بود، اما رفتار کودک حین رگ گیری در گروه ترکیبی بهتر بود. در هر دو گروه ۱ کودک دچارتهوع شد. ۲ کودک در گروه ترکیبی استفراغ کردند.
نتیجه گیری: پیش داروی خوراکی با ترکیب دوز پایین میدازولام و کتامین آرامش بخشی سریع تر و موثرتری را نسبت به استفاده از میدازولام به تنهایی ایجاد می کند و رفتار کودکان حین رگ گیری نیز در گروه ترکیبی بهتر خواهد بود.