مقاله مقایسه مولفه های فراشناخت و نارسایی های شناختی بر اساس ابعاد شخصیتی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در مجله علوم رفتاری از صفحه ۱۲۵ تا ۱۳۰ منتشر شده است.
نام: مقایسه مولفه های فراشناخت و نارسایی های شناختی بر اساس ابعاد شخصیتی
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فراشناخت
مقاله نارسایی شناختی
مقاله برون گردی
مقاله نورزگرایی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شاه قلیان مهناز
جناب آقای / سرکار خانم: آزادفلاح پرویز
جناب آقای / سرکار خانم: فتحی آشتیانی علی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: هدف پژوهش حاضر مقایسه مولفه های فراشناخت و نارسایی های شناختی بر اساس ابعاد شخصیتی برون گردی و نورزگرایی است.
روش: ۳۹۵ دانشجوی دختر دانشگاه، فرم تجدید نظر شده پرسشنامه شخصیتی آیزنک را تکمیل کردند، سپس بر اساس نمره های انتهایی در دو بعد برون گردی و نوروزگرایی، ۴ گروه برون گرد، درون گرد، نوروزگرا و پایدار هیجانی (هر گروه ۳۰ نفر) انتخاب شدند. داده های مورد نیاز به وسیله پرسشنامه فراشناخت و پرسشنامه نارسایی های شناختی جمع آوری و با استفاده از روش تحلیل واریانس تحلیل شد.
یافته ها: نتایج نشان داد در نمره کل فراشناخت افراد نورزگرا نمرات بیشتری در مقایسه با برون گردها دارند، همچنین نمرات افراد برون گرد، نورزگرا و درون گرد از گروه پایدار هیجانی بالاتر است. در نارسایی های شناختی نورزگراها در مقایسه با سه گروه دیگر بالاتر هستند.
نتیجه گیری: مولفه های فراشناخت و نارسایی های شناختی در افراد با ابعاد شخصیتی مختلف، متفاوت است.