مقاله مقایسه مواد موثره اسانس پوست میوه و کیفیت آبمیوه در کولتیوارهای مختلف نارنگی .C. reticulata Blanco در استان مازندران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در اکوفیتو شیمی گیاهان دارویی از صفحه ۵۰ تا ۶۳ منتشر شده است.
نام: مقایسه مواد موثره اسانس پوست میوه و کیفیت آبمیوه در کولتیوارهای مختلف نارنگی .C. reticulata Blanco در استان مازندران
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ترکیبات طعم دهنده
مقاله کیفیت ابمیوه
مقاله اسانس پوست میوه
مقاله کولتیوارهای نارنگی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بابازاده درجزی بهزاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این تحقیق، مواد موثره اسانس پوست میوه و کیفیت آبمیوه در کولتیوارهای مختلف نارنگی (C. reticulata Blanco.) مطالعه شد. روغن اسانسی پوست میوه ها با فشار مکانیکی و توسط شستشو با هگزان نرمال استخراج شدند و سپس به وسیله دستگاه GC و GC/MS آنالیز گردیدند. مواد جامد محلول و اسیدهای کل و pH و میزان آبمیوه در هر یک از آبمیوه های استخراج شده از کولتیوارهای نارنگی، اندازه گیری شدند. در اسانس پوست کولتیوارهای بم، محلی و پیج به ترتیب ۴۳ و ۴۳ و ۴۷ ترکیب شامل آلدهیدها، الکل ها، استرها، کتونها، مونوترپن ها، سزکویی ترپن ها و غیره شناسایی و تعیین مقدار شدند. لینالول، لیمونن، گاما – ترپینن، سیس بتا – اسیمن، بتا – میرسن، آلفا – پینن از ترکیبات طعم دهنده اصلی بودند. در بین سه کولتیوار آزمایش شده، کولتیوار بم باعث سنتز بیشترین میزان الدهید و کولتیوار پیج باعث سنتز بیشترین میزان TSS/TA 1 شد. از آنجایی که میزان آلدئیدها وTSS/TA  میوه مرکبات، دوتا از مهمترین شاخص های کیفیت بالا میوه می باشند، کولتیوار در این رابطه تاثیر بسیار زیادی می گذارد.