مقاله مقایسه مهارت نوشتاری در میان دانش آموزان پایه اول دبستان با و بدون تجربه پیش از دبستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در روان شناسی تربیتی (روانشناسی و علوم تربیتی) از صفحه ۱ تا ۱۴ منتشر شده است.
نام: مقایسه مهارت نوشتاری در میان دانش آموزان پایه اول دبستان با و بدون تجربه پیش از دبستان
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آموزش پیش از دبستان
مقاله مهارت نوشتن
مقاله زبان آموزی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شهودی مژدهی عطیه
جناب آقای / سرکار خانم: مفیدی فرخنده
جناب آقای / سرکار خانم: علیزاده حمید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضر به مقایسه مهارت نوشتاری کودکان با و بدون تجربه پیش دبستانی در پایه اول دبستان و ارائه راهکارهای مناسب می پردازد. در این پژوهش علی-مقایسه ای، جامعه آماری کلیه دانش آموزان پایه اول دبستان در شهر تهران است که از طریق نمونه گیری خوشه ای مرحله ای انتخاب شده است؛ بدین صورت که نمونه ای با حجم ۶۰ دانش آموز کلاس اول دبستان که ۳۰ نفر را دانش آموزان دارای تجربه پیش از دبستان (۱۵ نفر دختر و ۱۵ نفر پسر) و ۳۰ نفر دیگر را دانش آموزان بدون تجربه پیش از دبستان تشکیل می دادند. برای مشخص کردن دانش آموزان با و بدون تجربه پیش از دبستان به پرونده تحصیلی آنان مراجعه شد که به تایید معلمان رسید، همچنین برای آزمون مهارت نوشتاری دانش آموزان از آزمون پیشرفت نوشتن (راغب، ۱۳۸۴) استفاده شد. در تحلیل داده ها، مشاهده گردید که در تمامی فرضیه های پژوهشی بین دانش آموزان با تجربه پیش از دبستان نسبت به دانش آموزان بدون تجربه پیش از دبستان از نظر مهارت املا و انشا تفاوت معناداری وجود دارد. مهارت نوشتن در دو زمینه املاء و انشا بهتر از دانش آموزان بدون تجربه پیش از دبستان است و عامل جنسیت نیز در این تفاوت ها موثر واقع شده است. بر این اساس، بر نقش تجربه های پیش از دبستان بر مهارت های نوشتاری تاکید می شود.