مقاله مقایسه مفهوم و نقش انسان در آثار کمال الدین بهزاد و رافائل که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در نقش مایه از صفحه ۳۱ تا ۴۴ منتشر شده است.
نام: مقایسه مفهوم و نقش انسان در آثار کمال الدین بهزاد و رافائل
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله انسان
مقاله کمال الدین بهزاد
مقاله رافائل سانتسیو
مقاله اروین پانوفسکی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نصری امیر
جناب آقای / سرکار خانم: کیا ساناز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
«انسان» همواره در بسیاری از آثار هنری، بالاخص نقاشی، کانون توجه بوده است. این نکته که یک هنرمند شرقی و غربی چگونه درصدد بیان تصویری آن برآمده اند، به نظر قابل توجه و تامل می آید. ابعاد وجودی انسان در اندیشه اومانیستی ایتالیا، تجلیگاه مولفه های تصویری در آثار رافائل گردید و همانگونه که نگرش غربی در دوره رنسانس تمامی زمینه های هنری دوران خود را تحت شعاع قرار داده، در ایران نیز به سمت جایگاهی در عرصه هنر پیش رفت تا بدان جا که انسان خاکی تمام معیارهای تصویری آن دوره را بهم ریخته و یک تحول و یا خانه تکانی بصری و دیدگاهی در زمانه خود را به وجود آورد که می توان آن را به وضوح در آثار بهزاد مشاهده نمود. به نظر می رسد که تحقیق حاضر نخستین تحقیق و پژوهش بصورت تطبیقی روی آثار بهزاد و رافائل می باشد که نقش و جایگاه انسان را مورد بررسی قرار داده است.
هدف این تحقیق بررسی نقش و جایگاه «انسان» در آثار بهزاد و رافائل، با استناد به همزمانی تقریبی آن دو هنرمند بوده و سعی بر آن است تا تفاوت ها و شباهت های موجود در آثار این دو نقاش در خصوص مفهوم انسان به لحاظ فرم و معنا مورد پژوهش قرار گیرد. در این راستا با توجه به ماهیت تحقیق با بهره گیری از روش مقایسه ای و تاریخی و با رویکرد شمایل نگارانه و شمایل شناسانه مبتنی بر نظریه اروین پانوفسکی مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت و روش تجزیه تحلیل داده ها توصیفی، تحلیلی و مقایسه ای می باشد.