مقاله مقایسه مفاهیم گاهانی اسپنته مینیو و اسپنیشته مینیو با فیض مقدس و فیض اقدس در نظام عرفانی ابن عربی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۹۱ در ادیان و عرفان (مقالات بررسی ها) از صفحه ۱۴۵ تا ۱۷۰ منتشر شده است.
نام: مقایسه مفاهیم گاهانی اسپنته مینیو و اسپنیشته مینیو با فیض مقدس و فیض اقدس در نظام عرفانی ابن عربی
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اسپنیشته مینیو
مقاله اسپنته مینو
مقاله فیض اقدس
مقاله فیض مقدس
مقاله زرتشت
مقاله ابن عربی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: میرزایی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: قادری تیمور

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این مقاله دو مفهوم گاهانی به هم پیوسته، اسپنیشته مینیو و اسپنته مینیو، با دو مفهوم بنیادین در نظام اندیشگی محیی الدین ابن عربی، فیض اقدس و فیض مقدس، مقایسه می شود. هدف از این قیاس، بیش از تطبیق این دو مفهوم، تلاش برای تبیین یکی از امهات مفاهیم گاهانی در چارچوب نظریات یکی از چهره های اصلی عرفان اسلامی است. به این منظور، در گام نخست نگاهی به دو لفظ اسپنیشته مینیو و اسپنته مینیو می اندازیم و پس از بررسی کارکرد این دو اقنوم در یزدان شناخت گاهانی، در بخش دوم، توضیح بسیار کوتاهی درباره دو مفهوم فیض اقدس و فیض مقدس ارائه می کنیم. در بخش سوم مقاله، به مقایسه دو مفهوم گاهانی با دو اصل مورد اشاره در اندیشه ابن عربی می پردازیم. آوانویسی متون گاهانی در سراسر این مقاله مطابق روش هلموت هومباخ است (Humbach, 1991).