مقاله مقایسه معیارهای رشد در نوزادان متولد شده از حاملگی ناشی از تزریق داخل سیتوپلاسمی اسپرم با بارداری طبیعی بر اساس جنس نوزاد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهمن ۱۳۹۲ در مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه از صفحه ۹۲۲ تا ۹۲۶ منتشر شده است.
نام: مقایسه معیارهای رشد در نوزادان متولد شده از حاملگی ناشی از تزریق داخل سیتوپلاسمی اسپرم با بارداری طبیعی بر اساس جنس نوزاد
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله وزن
مقاله قد
مقاله دور سر
مقاله تزریق داخل سیتوپلاسمی اسپرم
مقاله بارداری طبیعی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حاجی شفیعها معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: کیارنگ نازیلا
جناب آقای / سرکار خانم: طیب قاسمی ژیلا
جناب آقای / سرکار خانم: شهبازی زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: اسدی ناهید
جناب آقای / سرکار خانم: اشنویی سیما

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پیش زمینه و هدف: تلقیح داخل سیتوپلاسمی اسپرم یکی از روش های کمک باروری است که اطمینان از موثر و مطمئن بودن این روش همواره مورد تردید بوده است. اندازه وزن، قد و دور سر نوزادان در زمان تولد از معیارهای مهم سلامت نوزاد محسوب می شود. نتایج مطالعات بیانگر ارتباط کم وزنی هنگام تولد و افزایش خطر ابتلا به بیماری های قلبی عروقی و سایر بیماری های مزمن می باشد. هدف از پژوهش حاضر مقایسه وزن، قد و دور سر نوزادان متولد شده ناشی از حاملگی به روش تلقیح داخل سیتوپلاسمی اسپرم با نوزادان متولد شده پیامد بارداری طبیعی می باشد.
مواد و روش ها: در این پژوهش مقطعی تحلیلی شاخص های ۸۱ نوزاد متولد شده به روش ICSI با ۱۱۰ نوزاد متولد شده پیامد بارداری طبیعی مورد مقایسه قرار گرفتند. پس از جمع آوری اطلاعات مرتبط با وزن، قد، دور سر و جنسیت نوزادان با استفاده از کارت واکسیناسیون کودک، ارتباط بین این متغیرها و نوع حاملگی با استفاده از آزمون های کای دو و تی تست در نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: در پژوهش حاضر وزن، قد و دور سر نوزادان متولد شده ناشی از حاملگی به روش تلقیح داخل سیتوپلاسمی اسپرم تفاوت معنی داری با نوزادان متولد شده پیامد بارداری طبیعی نداشتند (به ترتیب مقدار۰٫۳۸, ۰٫۲۷, ۰٫۶۴ 😛 ) اگرچه جنسیت نوزادان متولد شده در این دو روش باردار به شکل معنی داری متفاوت از یکدیگر بود، با این حال نوزادان متولد شده در حاملگی های به روش تلقیح داخل سیتوپلاسمی اسپرم در مقایسه با نوزادان متولد شده به روش حاملگی طبیعی از نظر شاخص های مورد بررسی تفاوت معنی داری را نشان ندادند.
بحث و نتیجه گیری: به نظر می رسد استفاده از روش تلقیح داخل سیتوپلاسمی اسپرم تاثیری روی قد و وزن و دور سر نوزادان متولد شده به این روش حاملگی نداشته و می تواند یکی از نکات مثبت در راستای بی خطر بودن استفاده از روش تلقیح داخل سیتوپلاسمی اسپرم در سلامت جنین و نوزاد محسوب شود.