مقاله مقایسه مشکلات رفتاری فرزندان در مادران باهوش هیجانی بالا و پایین که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در آموزش و ارزشیابی (علوم تربیتی) از صفحه ۱۳ تا ۲۴ منتشر شده است.
نام: مقایسه مشکلات رفتاری فرزندان در مادران باهوش هیجانی بالا و پایین
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مشکلات رفتاری کودکان
مقاله هوش هیجانی مادر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: گلچین رومینا
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی نسب سیدداوود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضر با هدف مقایسه مشکلات رفتاری در فرزندان مادران باهوش هیجانی بالا و پایین صورت گرفته است. در یک مطالعه علی مقایسه ای تعداد ۲۰۰ مادر دانش آموز ابتدایی (۱۰۰ مادر باهوش هیجانی بالا و ۱۰۰ مادر باهوش هیجانی پایین) به روش نمونه گیری ملاکی از بین ۳۸۶ مادر ۳۰ الی ۴۵ ساله دانش آموزان ابتدایی شهر تبریز انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از چک لیست تجدید نظر شده مشکلات رفتاری کوای و پترسیون (RBPC) و پرسشنامه هوش هیجانی شرینگ و از روش های آماری تی تست برای تحلیل داده ها استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون تی مستقل نشان داد، میانگین مشکلات رفتاری (اختلال سلوک، پرخاشگری اجتماعی، مشکلات توجه – ناپختگی، اضطراب گوشه گیری) در فرزندان مادران باهوش هیجانی بالاکمتر است (P<0.01). دختران نسبت به پسران در میانگین رفتاری (اختلال اختلال سلوک، پرخاشگری اجتماعی، مشکلات توجه ناپختگی، اضطراب گوشه گیری) نمرات کمتری داشتند (P<0.05).