مقاله مقایسه مشخصات دموگرافیک و بالینی بیماران دارای عارضه باز شدگی زخم پس از جراحی با گروه بدون عارضه در بیمارستان الزهرا رشت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در نشریه جراحی ایران از صفحه ۴۵ تا ۵۲ منتشر شده است.
نام: مقایسه مشخصات دموگرافیک و بالینی بیماران دارای عارضه باز شدگی زخم پس از جراحی با گروه بدون عارضه در بیمارستان الزهرا رشت
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله باز شدن زخم جراحی
مقاله دیابت شیرین
مقاله عارضه پس از عمل جراحی
مقاله کم خونی اپیدمی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فکور فرشته
جناب آقای / سرکار خانم: میربلوک فریبا
جناب آقای / سرکار خانم: سلامت فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: سلطانی مینا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: باز شدگی زخم یکی از عوارض جراحی های شکم می باشد که سبب افزایش میزان مرگ و میر و ناخوشی می شود. باز شدگی زخم یک عارضه چندعاملی می باشد. هدف این مطالعه بررسی عوامل خطر شناخته شده برای عارضه باز شدگی زخم بین گروه دارای عارضه با گروه کنترل می باشد.
مواد و روش ها: در این مطالعه مورد شاهدی ۱۳۲ بیمار جراحی شده، که شامل ۴۴ نفر با عارضه باز شدگی زخم و ۸۸ نفر بدون عارضه باز شدگی زخم طی ده سال در بیمارستان الزهرا (س) رشت مورد بررسی قرار گرفتند و عواملی از قبیل سن بیمار، سابقه سرطان، کم خونی، دیابت شیرین، سپسیس، اشعه درمانی و شیمی درمانی، درمان با استروئید و فاکتورهایی نظیر عامل جراحی، نوع برش جراحی، نوع جراحی و مدت زمان آن در آنها بررسی و مورد مقایسه بین دو گروه قرار گرفت.
یافته ها: ۴۴ نفر به عارضه باز شدگی زخم مبتلا بودند که با ۸۸ نفر گروه کنترل از نظر عوامل خطر مقایسه شدند. از بین متغیرهای مورد بررسی، سابقه ابتلا به کم خونی، دیابت شیرین، اورژانسی بودن عمل، افزایش مدت زمان جراحی و تجربه کم جراح بر اساس آنالیزهای آماری عوامل خطر اثرگذار معنی دار شناخته شدند (P<0.05).