مقاله مقایسه مشاهده ای صفات کمی، برآورد هتروزیس و درجه غالبیت در هیبریدهای حاصل از جمعیت های اصلاحی بذر حقیقی سیب زمینی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی (علوم کشاورزی) از صفحه ۲۵۹ تا ۲۷۶ منتشر شده است.
نام: مقایسه مشاهده ای صفات کمی، برآورد هتروزیس و درجه غالبیت در هیبریدهای حاصل از جمعیت های اصلاحی بذر حقیقی سیب زمینی
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جمعیت اصلاحی
مقاله درجه غالبیت
مقاله هتروزیس
مقاله هیبرید
مقاله Solanum tuberosum

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسن پناه داوود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور ایجاد تنوع ژنتیکی و استفاده از آنها در برنامه های اصلاحی، تعداد ۱۰۵ هیبرید انتخابی در طی چهار سال (۸۹-۱۳۸۶) با ارقام آگریا، ساوالان، بورن، کنبک و کایزر به عنوان والدین هیبریدها در ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اردبیل بر اساس طرح آماری آگمنت در سال زراعی ۹۰-۱۳۸۹ کشت گردیدند. عملکرد غده قابل فروش در والدین هیبریدها ۵۲-۴۲ تن در هکتار و در هیبریدها ۱۰٫۴-۱۳۸٫۸ تن در هکتار برآورد شد. عملکرد غده قابل فروش هیبریدها دارای ۲۳٫۸۱ درصد فوق غالبیت، ۵۲٫۳۸ درصد غالبیت ناقص، ۱۳٫۳۳ درصد کاهش غالبیت و ۱۰٫۴۸ درصد غالبیت سرگردان بودند. حدود ۲۴ درصد هیبریدها عملکرد غده قابل فروش بیشتری نسبت به والدین داشتند. میزان هتروزیس برای عملکرد غده قابل فروش ۵۸ درصد به دست آمد. پس از بررسی نتایج از لحاظ عملکرد غده قابل فروش، یکنواختی غده، سطحی بودن عمق چشم، کوتاه بودن استولون، رنگ پوست و گوشت زرد، میزان هتروزیس و درجه غالبیت، تعداد ۲۸ هیبرید انتخاب شدند. از هیبریدهای انتخابی، تعداد ۱۴ هیبرید به تلاقی ساوالان ♀ × کایزر ♂ (۰۲۱، ۰۲۲، ۰۲۳، ۰۲۵، ۰۲۶، ۰۴۹، ۰۵۷، ۰۸۱، ۰۸۷، ۰۸۸، ۰۹۵، ۰۹۸، ۰۱۰۴ و ۰۱۰۵)، چهار هیبرید به تلاقی آگریا♀ × ساوالان ♂ (۰۵۰۰، ۰۵۰۲، ۰۵۰۳ و ۰۵۰۸) و پنج هیبرید به تلاقی آگریا ♀ × کایزر ♂ (۰۶۱۱، ۰۶۱۳، ۰۶۱۶، ۰۶۱۸ و ۰۶۲۳) با گروه رسیدگی زودرس تا متوسط زودرس؛ تعداد یک هیبرید به تلاقی ساوالان ♀ × بورن ♂ (۰۲۰۵)، تعداد دو هیبرید به تلاقی کایزر ♀ × ساوالان ♂ (۰۳۰۰ و ۰۳۰۳) و تعداد دو هیبرید به تلاقی کنبک ♀ × کایزر ♂ (۰۴۰۱ و ۰۴۰۳) با گروه رسیدگی متوسط دیررس تعلق داشتند.