مقاله مقایسه مدل های قیمت گذاری دارایی سرمایه ای، سه عاملی فاما و فرنچ و شبکه های عصبی مصنوعی در پیش بینی بازار سهام ایران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در پژوهشنامه اقتصاد و کسب و کار از صفحه ۵۳ تا ۶۳ منتشر شده است.
نام: مقایسه مدل های قیمت گذاری دارایی سرمایه ای، سه عاملی فاما و فرنچ و شبکه های عصبی مصنوعی در پیش بینی بازار سهام ایران
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شبکه های عصبی مصنوعی
مقاله مدل CAPM
مقاله مدل سه عاملی فاما و فرنچ
مقاله پیش بینی بازدهی سهام

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جعفری محبوبه
جناب آقای / سرکار خانم: میثاقی فاروجی جواد
جناب آقای / سرکار خانم: احمدوند میثم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در تحقیق حاضر، توان مدل سه متغیره فاما و فرنچ (۱۹۹۳)، ارزش گذاری دارایی های سرمایه ای و شبکه های عصبی مصنوعی در تبیین بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران مقایسه و سعی شده است به این پرسش پاسخ داده شود که قدرت پیش بینی کدام یک بیشتر است.
متغیرهای مدل فاما و فرنچ عبارت اند از بازده مازاد بازار، اندازه و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و متغیر وابسته بازده پرتفوی سهام. دوره زمانی ۵ ساله، از ابتدای ۱۳۸۵ تا پایان ۱۳۸۹، است. در هر بازه سه ماهه از دوره تحقیق، براساس اندازه و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار، شرکت های نمونه به ۶ پرتفوی تقسیم و فرضیه های تحقیق برمبنای این پرتفوی ها آزمون شده است.
نتایج بهدست آمده نشان می دهد که توان مدل سه متغیره فاما و فرنچ بالاتر از مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای است؛ همچنین، مدل های یک متغیره و سه متغیره شبکه عصبی عمکلردی بهتر از مدل های متناظر دارند.