مقاله مقایسه کارایی واکنش گر فنتون و فنتون تغییر یافته با مس در گندزدایی فاضلاب خام به منظور استفاده مجدد در کشاورزی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در سلامت و محیط ایران از صفحه ۱۸۹ تا ۲۰۰ منتشر شده است.
نام: مقایسه کارایی واکنش گر فنتون و فنتون تغییر یافته با مس در گندزدایی فاضلاب خام به منظور استفاده مجدد در کشاورزی
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فاضلاب خام
مقاله گندزدایی
مقاله فنتون
مقاله پراکسیدهیدروژن
مقاله آهن
مقاله فنتون تغییر یافته با مس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نبی زاده نودهی رامین
جناب آقای / سرکار خانم: اصلانی حسن
جناب آقای / سرکار خانم: علی محمدی محمود
جناب آقای / سرکار خانم: نعمتی رضا
جناب آقای / سرکار خانم: ندافی کاظم
جناب آقای / سرکار خانم: غنی مریم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: استفاده از فاضلاب برای آبیاری محصولات کشاورزی باعث افزایش ۴۰ الی ۶۰ درصدی تولید برخی محصولات کشاورزی می شود. با این حال، این کار به به دلیل حضور بیش از حد عوامل بیماری زا، خطرات زیادی را برای سلامت انسان دارد. هدف اصلی این مطالعه بررسی امکان پذیری کاربرد واکنش گر فنتون و فنتون تغییر یافته با مس برای گندزدایی فاضلاب خام است.
روش بررسی: پس از انجام آزمایشات فیزیکوشیمیایی و بیولوژیکی اولیه در آزمایشگاه، عمل گندزدایی در هر فرایند در سه فاز متفاوت انجام پذیرفت. ابتدا هریک از مواد جداگانه و در دوزهای تعیین شده به فاضلاب افزوده شدند و سپس برای تعیین اثر سینرژیستی، هر یک از کاتالیست های آهن و مس با پراکسیدهیدروژن ترکیب شده و عمل گندزدایی انجام گردید. از روش آزمون مستقیم کلی فرم مدفوعی (استاندارد متد چاپ ۲۰۰۵) برای کشت میکروبی استفاده شد.
یافته ها: حداکثر تاثیر پراکسیدهیدروژن در از بین بردن باکتری های کلی فرم مدفوعی فاضلاب برابر ۰٫۶۶ لگاریتم کاهش است. واکنش گر فنتون و واکنش گر فنتون تغییر یافته با مس افزایش قابل توجهی در کاهش تعداد باکتری ها نشان دادند. به طوری که فنتون و فنتون تغییر یافته با مس ۱ و ۲ میلی گرم در لیتر به ترتیب سبب ۴٫۷۳، ۳٫۲۸ و ۴٫۸۸ لگاریتم کاهش گردیدند.
نتیجه گیری: استفاده از پراکسیدهیدروژن به عنوان عامل گندزدا کارایی چندانی در از بین بردن باکتری های کلی فرم مدفوعی نشان نداد. اما ترکیب آن با یون هایی مثل آهن و مس، کارایی آن در گندزدایی را بسیار افزایش داده و اثر سینرژیستی قابل توجهی در قدرت گندزدایی پراکسیدهیدروژن نشان داد. تا جایی که در حضور هر کدام از این کاتالیست ها، پراکسیدهیدروژن قادر است کلی فرم های مدفوعی فاضلاب را به حد استاندارد تعریف شده توسط سازمان حفاظت محیط زیست برساند.