مقاله مقایسه قدرت CBCT و رادیوگرافی معمولی در تشخیص سوراخ شدگی نواری ریشه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در تحقیق در علوم دندانپزشکی از صفحه ۱۰۳ تا ۱۰۷ منتشر شده است.
نام: مقایسه قدرت CBCT و رادیوگرافی معمولی در تشخیص سوراخ شدگی نواری ریشه
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله توموگرافی کامپیوتری با اشعه مخروطی
مقاله رادیوگرافی معمولی پری آپیکال
مقاله سوراخ شدگی نواری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عادل مامک
جناب آقای / سرکار خانم: تفنگچی ها مریم
جناب آقای / سرکار خانم: آتش بیزیگانه لیلا
جناب آقای / سرکار خانم: جوادی امیر
جناب آقای / سرکار خانم: آذری خجسته ابوالفضل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: تشخیص زود هنگام سوراخ شدگی نواری ریشه، عاملی کلیدی در پیش آگهی درمان است. هدف از این مطالعه مقایسه حساسیت، ویژگی و دقت توموگرافی کامپیوتری با اشعه مخروطی (CBCT) و رادیوگرافی معمولی پری آپیکال (PA)، در تشخیص سوراخ شدگی های نواری ریشه بود.
مواد و روش ها: در این مطالعه تشخیصی، کانال های ریشه مزیال ۹۷ مولر مندیبل کشیده شده انسانی آماده سازی شدند. دیواره دیستال کانال های مزیولینگوال تا مرز سوراخ شدگی نواری ریشه نازک گردیدند. سپس در۵۱ دندان به طور تصادفی سوراخ شدگی نواری ایجاد شد. کلیشه های پری اپیکال با زاویه افقی، ۲۰ درجه مزیالی، ارتورادیال و ۲۰ درجه دیستالی نیز CBCT تهیه شد و توسط دو مشاهده گر ارزیابی گردید. دقت، حساسیت و ویژگی هرکدام از روش ها محاسبه شد. برای آنالیز داده ها از آزمون مجذور کای و آزمون دقیق فیشر استفاده گردید. ضریب اطمینان ۰٫۰۵ در نظر گرفته شد.
یافته ها: حساسیت، ویژگی و دقت روش CBCT، در تشخیص سوراخ شدگی نواری، به ترتیب ۹۰٫۱، ۱۰۰ و ۹۴٫۸، و برای روش پری اپیکال، ۷۰٫۵، ۶۹٫۵ و ۷۰٫۱ بود. تفاوت میان CBCT و PA از لحاظ آماری معنی دار بود. (P<0.05)
نتیجه گیری: روش CBCT نسبت به PA جهت نمایان کردن موارد سوراخ شدگی نواری ریشه قدرت تشخیص بیشتری دارد و رادیوگرافی معمولی قدرت لازم را برای تشخیص سوراخ شدگی نواری ریشه ندارد.