مقاله مقایسه فیتوشیمیایی و اثر ضدویروسی عصاره متانولی با فرکسیون های اندام هوایی گیاه شیرمال (Euphorbia Spinidens) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در اردیبهشت ۱۳۹۳ در مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی بابل از صفحه ۲۵ تا ۳۴ منتشر شده است.
نام: مقایسه فیتوشیمیایی و اثر ضدویروسی عصاره متانولی با فرکسیون های اندام هوایی گیاه شیرمال (Euphorbia Spinidens)
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ضدویروسی
مقاله عصاره متانولی
مقاله فرکسیون
مقاله فیتوشیمیایی
مقاله گیاه شیرمال

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدی کمال آبادی مرضیه
جناب آقای / سرکار خانم: کریمی علی
جناب آقای / سرکار خانم: رفیعیان محمود
جناب آقای / سرکار خانم: امجد لیلا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: برخی از گونه های جنس یوفوربیا (خانواده یوفوربیاسه) به عنوان عوامل ضدویروس و ضدتومور، مورد بررسی قرار گرفته اند. اکثر داروهای ضدویروس بر روی ویروس هرپس سیمپلکس یا تاثیر کم دارند و یا همراه با عوارض زیاد هستند. لذا این مطالعه با هدف مقایسه نتایج فیتوشیمیایی و اثر ضدویروسی عصاره متانولی با فرکسیون های اندام هوایی گیاه Euphorbia spinidens انجام شد.
مواد و روشها: در این مطالعه تجربی آزمایشگاهی عصاره متانولی بخش های هوایی گیاه E.Spinidens با روش خیساندن فرکسیون های کلروفرمی، بوتانولی و هگزانی تهیه و مورد استفاده قرار گرفت. جهت بررسی فعالیت آنتی اکسیدانی و میزان فنول و فلاونوئید تام در عصاره متانولی و فرکسیون های این گیاه به ترتیب از روش بتاکاروتن لینولئات، فولین سیوکالتیو و روش رنگ سنجی کلرید آلومینیوم استفاده گردید. اثرات سیتوتوکسیک و ضدویروسی عصاره متانولی و فرکسیون های گیاه E.spinidens بر تک لایه سلول های Vero (سلول کلیه میمون) با استفاده از روش MTS (3-(4,5-dimethyl thiazol-2-yl)-5-(3-carboxymethoxyphenyl)-2-(4-sulfophenyl)2H-tetrazolium) تعیین شد و میزان غلظت کشندگی (۵۰% Cytotoxic Concentration) CC50 %50 و غلظت موثر EC50 %50 (50% Effectiveness Concentration) آن ها بر ویروس هرپس سیمپلکس تیپ۱ (HSV-1) مورد ارزیابی قرار گرفت.
یافته ها: بیشترین فعالیت آنتی اکسیدانی و بالاترین میزان ترکیبات فنولی و فلاونوئیدی گیاه E.spinidens به ترتیب در فرکسیون بوتانولی (۵۹٫۳۳±۰٫۵۷۶، ۹۹±۱ و ۷۰±۱)، عصاره متانولی (۴۴±۱، ۷۰±۱ و ۴۹٫۹۶±۰٫۹۹۶)، فرکسیون کلروفرمی (۳۳٫۳۳±۰٫۹۹۶، ۳۵٫۳۳±۰٫۵۷۷، ۲۵٫۳۳±۰٫۹۹۶) و فرکسیون هگزانی (۱۹٫۶۶±۱٫۱۴۶، ۲۷±۱ و ۹٫۳۳±۱٫۶۲۸) از این گیاه دیده شد. بیشترین میزان CC50، در فرکسیون هگزانی با ۹٫۹۲±۰٫۰۷۲ mg/ml و کمترین میزان CC50 در عصاره متانولی با ۵٫۰۷۲±۰٫۰۶۳ mg/ml اندازه گیری شد. همچنین بیشترین فعالیت ضدویروسی به ترتیب در فرکسیون های بوتانولی (SI: 28.125)، عصاره متانولی (SI: 15.85)، فرکسیون کلروفرمی (SI: 8.44) و فرکسیون هگزانی (SI: 2.07) از گیاه E.spinidens مشاهده شد.
نتیجه گیری: نتایج مطالعه نشان داد که عصاره متانولی و فرکسیون های بوتانولی، کلروفرمی و هگزانی گیاه E.spinidens دارای اثر ضد ویروس هرپس سیمپلکس تیپ ۱ هستند، که اثر ضد ویروسی مشاهده شده، به حضور متابولیت های ثانویه مختلف از جمله پلی فنول ها، فلاونوئیدها، ترپن ها و ساپونین ها نسبت داده می شود.