مقاله مقایسه فنوتیپی لنفوسیت ها در گروه های خونی ABO که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در سلول و بافت از صفحه ۱۲۱ تا ۱۲۵ منتشر شده است.
نام: مقایسه فنوتیپی لنفوسیت ها در گروه های خونی ABO
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گروه خونی ABO
مقاله لنفوسیت ها
مقاله فنوتیپ
مقاله فلوسیتومتری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شرف خواه مجتبی
جناب آقای / سرکار خانم: مسیبی قاسم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: محققان تلاش های زیادی جهت مشخص نمودن ارتباط بین آنتی ژن های گروه خونی ABO و استعداد ابتلا به بیماری های مختلف مانند سرطان و عفونت ها انجام داده اند. افراد دارای گروه خونی O ریسک بالاتری برای ابتلا به کلرا نسبت به سایر گروه های خونی دارند. همچنان ارتباط بین گروه های خونی ABO و استعداد ابتلا به بیماری ها ناشناخته باقی مانده است. هدف از این مطالعه مشخص نمودن درصد فنوتیپ لنفوسیت ها در گروه های خونی ABO می باشد.
مواد و روش ها: نمونه های خون محیطی از ۴۰ مرد سالم با گروه های خونی متفاوت ABO (هر گروه ۱۰ نفر) جمع آوری شد. همه افراد مورد مطالعه در محدوده سنی ۱۸ تا ۲۵ سال بوده و زمینه ژنتیکی تقریبا مشابه داشتند. نمونه ها با روش فلوسیتومتری FACSort برای تعیین فنوتیپ لنفوسیت های CD3+T و زیر مجموعه های آن CD4 وCD8  و سلول های T تنظیمی(CD4+/CD25+/FOXP3+) ، لنفوسیت های CD19+B و زیر مجموعه های آن، سلول های CD5+B و CD5 مورد بررسی قرار گرفتند.
نتایج: تفاوت معناداری در فراوانی لنفوسیت ها (CD8+ و لنفوسیت های T تنظیمی و زیر مجموعه های لنفوسیت های B) بین گروه های خونی ABO وجود نداشت. اما، درصد لنفوسیت های CD4+T در گروه خونیB بالاتر از گروه های خونی دیگر بود (p=0.05)
نتیجه گیری: فراوانی بالاتر لنفوسیت های CD4+T در گروه خونی B ممکن است احتمال ابتلا به بعضی بیماری ها عفونی و انگلی را کاهش دهد.