مقاله مقایسه فعالیت ضد قارچی عصاره های مختلف برگ گیاه صبر زرد بر میزان رشد قارچ آسپرژیلوس فلاووس و تولید آفلاتوکسین B1 در شرایط آزمایشگاهی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهمن و اسفند ۱۳۹۲ در فیض از صفحه ۵۳۷ تا ۵۴۴ منتشر شده است.
نام: مقایسه فعالیت ضد قارچی عصاره های مختلف برگ گیاه صبر زرد بر میزان رشد قارچ آسپرژیلوس فلاووس و تولید آفلاتوکسین B1 در شرایط آزمایشگاهی
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آسپرژیلوس فلاووس
مقاله آفلاتوکسین B1
مقاله فعالیت ضد قارچی
مقاله گیاه صبر زرد
مقاله HPLC

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بابایی آرش
جناب آقای / سرکار خانم: طوافی حدیث
جناب آقای / سرکار خانم: منافی میلاد
جناب آقای / سرکار خانم: فهیمی فر آمنه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: با توجه به آلودگی وسیع قارچ آسپرژیلوس فلاووس بر مواد غذایی، مهار کامل رشد آن اجتناب ناپذیر است. گیاه صبر زرد به دلیل دارا بودن ترکیب های ضد میکروبی، فعالیت های ضد قارچی و ضد باکتریایی را نشان می دهد. هدف از این مطالعه، مقایسه فعالیت ضد قارچی عصاره های استونی، اتانولی، متانولی و آبی گیاه صبر زرد بر رشد آسپرژیلوس فلاووس و ارزیابی اثر عصاره بر میزان تولید آفلاتوکسین B1 می باشد.
مواد و روش ها: فعالیت ضد قارچی عصاره های استونی، اتانولی، متانولی و آبی گیاه صبر زرد به روش Agar Plate Diffusion بررسی شد. عصاره ها در غلظت های ۰، ۱۰۲، ۱۰۳، ۱۰۴ و ۱۰۵ میکرولیتر بر لیتر مورد آزمایش قرار گرفتند. به منظور ارزیابی اثر عصاره بر میزان تولید آفلاتوکسین B1، از عصاره استونی استفاده گردید و به کمک روش HPLC میزان سم تولیدی اندازه گیری شد.
نتایج: بیشترین فعالیت ضد قارچی (۱۰۰ درصد)، در غلظت ۱۰۵ میکرولیتر بر لیتر عصاره استونی دیده شد. میزان مهار تولید آفلاتوکسین در غلظت ۲۰۰۰ میکرولیتر بر ۵۰ میلی لیتر محیط کشت، ۴۰٫۹۴ درصد و در غلظت ۲ میکرو لیتر بر ۵۰ میلی لیتر، ۱۸٫۱۴ درصد گزارش شد.
نتیجه گیری: عصاره استونی گیاه صبر زرد می تواند به عنوان عامل ضد قارچی موثرتری بر مهار رشد آسپرژیلوس فلاووس نسبت به حلال های دیگر باشد. هم چنین، این عصاره باعث کاهش تولید آفلاتوکسین B1 توسط قارچ آسپرژیلوس فلاووس می شود.