مقاله مقایسه فراوانی پوسیدگی های زودرس دندانی در کودکان مبتلا به آسم و کودکان سالم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در مجله دانشکده دندانپزشکی مشهد از صفحه ۲۷۱ تا ۲۸۰ منتشر شده است.
نام: مقایسه فراوانی پوسیدگی های زودرس دندانی در کودکان مبتلا به آسم و کودکان سالم
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آسم
مقاله پوسیدگی دندانی
مقاله کودک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: امیرآبادی فروغ
جناب آقای / سرکار خانم: خسروی مریم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: آسم یکی از شایع ترین بیماری های مزمن دوران کودکی است که در بعضی از مطالعات به عنوان یکی از عوامل خطر پوسیدگی مطرح شده است. مطالعات محدودی در مورد اثرات آسم بر وضعیت پوسیدگی دندانی و خصوصا پوسیدگی های زودرس دندانی وجود دارند و نتایج متناقضی در این رابطه ارائه شده است. هدف از این مطالعه، مقایسه فراوانی پوسیدگی های زودرس دندانی در کودکان مبتلا به آسم و کودکان سالم بوده است.
مواد و روش ها: در این مطالعه مقطعی، که به صورت مورد- شاهدی انجام شد، ۱۰۰ کودک آسمی ۲ تا ۶ ساله مراجعه کننده به مطب متخصص کودکان با سابقه بیماری آسم با شدت متوسط به مدت یک سال و ۱۰۰ کودک غیرآسمی انتخاب شدند. دو گروه از لحاظ سن، جنس و وضعیت اجتماعی اقتصادی با یکدیگر تطبیق داده شده بودند از نظر وجود پوسیدگی های زودرس دندانی و میزان dmft مورد معاینه قرار گرفتند. اطلاعات به دست آمده توسط آزمون کای دو، من- ویتنی و t-test در سطح معنی داری ۰٫۰۵ مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: فراوانی پوسیدگی های زودرس در کودکان مبتلا به آسم (۵۹ درصد) در مقایسه با کودکان سالم (۴۱ درصد) بیشتر بود و تفاوت مشاهده شده نیز از نظر آماری معنی دار بود (p<0.05). میانگین dmft در کودکان مبتلا به آسم (۳٫۱±۲٫۱) در مقایسه با کودکان سالم (۱٫۱۲±۱٫۲) به طور معنی‎ داری بیشتر بود (p<0.05).
نتیجه گیری: نتایج این مطالعه حاکی از آن است که ابتلا به بیماری آسم باعث بالا رفتن شانس ابتلا به پوسیدگی های زودرس دندانی و افزایش شاخص پوسیدگی dmft در کودکان ۲ تا ۶ ساله می شود.