مقاله مقایسه فراوانی آنتی ژن های سازگاری بافتی در اهداکنندگان ایرانی سلول های بنیادی خونساز به غیر خویشاوند طی سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۱ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در فصلنامه پژوهشی خون از صفحه ۲۶۷ تا ۲۸۱ منتشر شده است.
نام: مقایسه فراوانی آنتی ژن های سازگاری بافتی در اهداکنندگان ایرانی سلول های بنیادی خونساز به غیر خویشاوند طی سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۱
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله HLA-A ،HLA-B ،HLA-DRB1
مقاله فراوانی آللی
مقاله ایران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شایگان مژگان
جناب آقای / سرکار خانم: ابوالقاسمی حسن
جناب آقای / سرکار خانم: یاری فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: پریدار مصطفی
جناب آقای / سرکار خانم: مقصودلو مهتاب
جناب آقای / سرکار خانم: امینی کافی آباد صدیقه
جناب آقای / سرکار خانم: کاشانی شیدا
جناب آقای / سرکار خانم: حیدری آناهیتا
جناب آقای / سرکار خانم: قره باغیان احمد
جناب آقای / سرکار خانم: صباغی فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: سبحانی مریم
جناب آقای / سرکار خانم: امانی مریم
جناب آقای / سرکار خانم: طاهری مریم السادات
جناب آقای / سرکار خانم: پاک نژاد محسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: با توجه به تاسیس مرکز پذیرش اهداکنندگان سلول های بنیادی خونساز در سازمان انتقال خون ایران (مرکز سپاس) در سال ۱۳۸۷، بر آن شدیم به بررسی آنتی ژن های سازگاری بافتی داوطلبان اهدای این سلول ها از قومیت های حاضر در شهر تهران طی سال ۹۱-۹۰ بپردازیم.
مواد و روش ها: در یک مطالعه توصیفی، ۱۵۱۳ نفر از افراد داوطلب عضو مرکز سپاس در محدوده سنی ۱۸ تا ۵۰ سال و با سابقه یک بار اهدای خون، به روش تصادفی وارد مطالعه شدند. آنتی ژن های سازگاری بافتی HLA-A/B/DRB1 آن ها به روش مولکولی تعیین گردیدند. سایر اطلاعات زمینه ای از طریق تکمیل فرم های لازم جمع آوری شدند.
یافته ها: ۹۶٫۹% از افراد این مطالعه مرد بودند. اکثریت افراد فارس (۶۳٫۱۲%) و آذری ها (۲۰٫۰۲%) دومین وفور بالا را در این مطالعه داشتند. حدود ۸۱٫۵% از داوطلبان اهدای سلول به غیر خویشاوند، در محدوده سنی ۲۶ الی ۴۵ سال قرار داشتند. به طور کلی در این مطالعه تعداد ۲۱ آلل HLA-A ، ۳۱ آلل HLA-B و ۱۳ آلل HLA-DRB1 در بین افراد مورد مطالعه مشاهده شدند. بررسی آماری مقایسه وفور آلل های مختلف HLA، در قومیت های متفاوت نشان دادند که بین فارس ها و آذری ها به جز در مورد HLA-A*33 ، سایر اختلافات مشاهده شده معنادار نبود. بین فارس ها و کردها فقط از نظر وفور HLA-A*03.11 و HLA-B*08.51 اختلاف معنادار مشاهده شد. بین فارس ها و گیلک ها از نظر وفور HLA-A*03.26 و HLA-B*38.52 اختلاف معنادار مشاهده گردید.
نتیجه گیری: تعداد آلل های گزارش شده در این مطالعه شبیه به سایر مطالعه های مشابه بود.علی رغم وجود برخی اختلافات بین گروه ها، قومیت های تحت بررسی شبیه به یکدیگر به نظر می رسند.