مقاله مقایسه فاکتور های تکنیکی و تاکتیکی چهار تیم برتر هندبال جوانان جهان با تیم ملی جوانان جمهوری اسلامی ایران در جام جهانی ۲۰۱۱ یونان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در مدیریت و رفتار سازمانی در ورزش از صفحه ۱ تا ۱۱ منتشر شده است.
نام: مقایسه فاکتور های تکنیکی و تاکتیکی چهار تیم برتر هندبال جوانان جهان با تیم ملی جوانان جمهوری اسلامی ایران در جام جهانی ۲۰۱۱ یونان
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تکنیک
مقاله تاکتیک
مقاله تمرینات هندبال

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علیزاده حامد
جناب آقای / سرکار خانم: علم شهرام
جناب آقای / سرکار خانم: منظمی مریم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از این پژوهش، مقایسه فاکتور های تکنیکی و تاکتیکی چهار تیم برتر هندبال جوانان جهان با تیم ملی جوانان جمهوری اسلامی ایران در جام جهانی ۲۰۱۱ یونان بود. در این پژوهش چهار تیم برتر هندبال جوانان جهان در جام جهانی ۲۰۱۱ یونان که به ترتیب شامل آلمان، دانمارک، تونس، مصر بودند با تیم ملی هندبال جوانان جمهوری اسلامی ایران که دارای رتبه دوازدهم آن مسبقات بود، از نظر فاکتور های تکنیکی و تاکتیکی مورد مقایسه قرار گرفتند. این مقایسه با استفاده از آمار جامع ارائه شده از بازی های این مسابقات توسط فدراسیون جهانی و کشور میزبان، صورت گرفته است. نتایج تحقیق نشان داد از ۲۴ فاکتور موثر هندبال میان چهار تیم برتر و تیم ملی ایران این فاکتورها (شوت های منطقه عقب، شوت های منطقه ۶ متر، شوت های سه گام جفت، پنالتی، شوت های ضدحمله، خطا ۲ دقیقه گرفته از حریف و ۲ دقیقه داده به حریف، گل زده نیمه اول، گل زده نیمه دوم، مجموع گل زده هر دو نیمه، دریافت شوت های منطقه عقب، شوت های منطقه ۶ متر، شوت های از گوش، شوت سه گام جفت و مجموع شوت های دریافتی) معنی دار نبوده اند، ولی فاکتورهایی از قبیل (پاس های منجر به گل، پاس های اشتباه، شوت از گوش ها، مجموع گل ها از شوت ها، گل خورده نیمه اول، گل خورده نیمه دوم، مجموع گل خورده در دو نیمه، دریافت توپ در ضدحمله و پنالتی توسط دروازبان) معنی داری بوده اند، و باعث برتری این چهار تیم شده است. بنابراین به نظر می رسد، وقت، انرژی و توجه بیشتری برای این تمرینات تدارک دیده شود تا نواقصی و کمبودهای تکنیکی و تاکتیکی تیم ایران برطرف گردد، تا در سال های آتی تیم ایران به کسب نتایج بهتری نایل گردد.