مقاله مقایسه فاکتورهای ریخت سنجی جنس نر و ماده قزل آلای رنگین کمان پرورشی در ایران (Oncorhynchus mykiss) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در آبزیان و شیلات از صفحه ۴۲ تا ۵۱ منتشر شده است.
نام: مقایسه فاکتورهای ریخت سنجی جنس نر و ماده قزل آلای رنگین کمان پرورشی در ایران (Oncorhynchus mykiss)
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله قزل آلای رنگین کمان
مقاله فاکتور وضعیت
مقاله رابطه طول-طول
مقاله رابطه طول-وزن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمودی رقیه
جناب آقای / سرکار خانم: سلطانی مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: متین فر عباس
جناب آقای / سرکار خانم: رضوانی گیل کلایی سهراب
جناب آقای / سرکار خانم: کمالی ابوالقاسم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این مطالعه به منظور بررسی رابطه طول-وزن(LWR) ، طول–طول (LLR) و فاکتور وضعیت در قزل آلای پرورشی در هر دو جنس نر و ماده بوده است. ۱۰۰ عدد مولد نر و ماده قزل آلای رنگین کمان که در سال سوم پرورش قرار داشتند از مرکز ژنتیک و اصلاح نژاد ماهیان سردابی شهید مطهری یاسوج در دی ماه ۱۳۹۱ جمع آوری، سپس نمونه ها بیهوش شده و مورد بررسی ریخت سنجی قرار گرفتند. پارامترهای طول با کمک تخته اندازه گیری و کولیس درجه بندی با دقت یک میلیمتر و وزن با ترازوی دیجیتال با دقت یک گرم اندازه گیری شدند. داده های بدست آمده برای ماهیان نر و ماده جمع آوری و سپس آنالیزهای آماری که شامل رگرسیون و تعیین ضریب همبستگی بود تعیین گردید. ضریب تشخیص (r2) همبستگی بالایی را در روابط طول–وزن (LWR) و طول–طول (LLR) در جنس نر ، ماده و ترکیب دو جنس نشان داد. میزان شیب (b)در رابطه طول و وزن هر دو جنس نر و ماده زیر ۳ بدست آمد که مشخص کننده الگوی رشد آلومتریک در این ماهی بود. میانگین فاکتور وضعیت در نر و ماده به ترتیب ۱٫۳۲۱ و ۱٫۱۹۲ برآورد شد. این تحقیق مجموعه ای از داده ها و اطلاعاتی در مورد طول کل–طول کل، طول–وزن و فاکتور وضعیت یا ضریب چاقی از مولدین قزل آلای پرورشی در ایران فراهم می نماید و نیز بیان کننده وضعیت مناسب و رشد رضایت بخش ماهیان مرکز مورد مطالعه است.