مقاله مقایسه عیار پادتن ضد بروسلا در دانشجویان دامپزشکی و غیردامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۲ در میکروبیولوژی دامپزشکی (پژوهشنامه دامپزشکی گرمسار) از صفحه ۲۵ تا ۳۲ منتشر شده است.
نام: مقایسه عیار پادتن ضد بروسلا در دانشجویان دامپزشکی و غیردامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بروسلوز
مقاله سرولوژی
مقاله دانشجویان دامپزشکی و غیر دامپزشکی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حیدری بختیار
جناب آقای / سرکار خانم: حاجی حاجی کلایی محمدرحیم
جناب آقای / سرکار خانم: قربان پورنجف آبادی مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: جافری فروغ
جناب آقای / سرکار خانم: علیپور زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: رضایی الهام
جناب آقای / سرکار خانم: متقیان ناهید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این مطالعه که به منظور مقایسه عیار پادتن ضدبروسلا در دانشجویان دامپزشکی و غیردامپزشکی صورت گرفت از ۱۸۷ دانشجوی دامپزشکی و ۱۰۶ دانشجوی غیردامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز خونگیری به عمل آمد. پس از ارسال نمونه های خون به آزمایشگاه و جداسازی سرم، بر روی سرم ها آزمایش های سرولوژیک (صفحه ای سریع، رایت و ۲-مرکاپتواتانول) جهت جستجوی پادتن ضدبروسلا آبورتوس انجام گرفت. از دانشجویان دامپزشکی ۱۵ نفر (۸%) در آزمایش صفحه ای سریع مثبت بودند، که در آزمایش رایت و یا ۲-مرکاپتواتانول عیاری بین ۲۰ تا ۴۰ داشتند. هیچکدام از دانشجویان غیر دامپزشکی در آزمایش صفحه ای سریع واجد پادتن ضدبروسلا نبودند. تجزیه و تحلیل آماری نشان داد اختلاف معنی داری از نظر عیار پادتن ضدبروسلا بین دانشجویان دامپزشکی با سایر دانشجویان وجود دارد (P=0.001) و احتمال وجود پادتن ضد بروسلا در دانشجویان دامپزشکی در مقایسه با دانشجویان غیردامپزشکی ۳۱٫۹ برابر (فاصله اطمینان ۹۵%، ۵۳۹٫۲-۱٫۹) می باشد. ارتباط معنی داری بین وجود پادتن ضدبروسلا با جنس (P=0.357) و سال تحصیلی دانشجویان (P=0.268) وجود ندارد. با توجه به نتایج حاصل از این مطالعه و خطر بالای آلودگی به بروسلا در دانشجویان دامپزشکی، تاکید می گردد این دانشجویان همواره در برخورد با دام های مشکوک به آلودگی به بروسلوز جانب احتیاط را رعایت نمایند.