مقاله مقایسه عوامل روان شناختی خطرساز در بیماران با و بدون عود حمله قلبی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در کومش از صفحه ۱۵۴ تا ۱۶۱ منتشر شده است.
نام: مقایسه عوامل روان شناختی خطرساز در بیماران با و بدون عود حمله قلبی
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عوامل خطر
مقاله عود بیماری
مقاله انفارکتوس قلبی
مقاله روان شناسی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: باقری مائده
جناب آقای / سرکار خانم: طالع پسند سیاوش
جناب آقای / سرکار خانم: رحیمیان بوگر اسحق

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: این پژوهش با هدف مقایسه عوامل روان شناختی خطرساز از قبیل افسردگی، اضطراب، استرس روانی اجتماعی، ریخت شخصیتی D، ذهن آگاهی در بیماران با و بدون عود حمله قلبی انجام شده است.
مواد و روش ها: در این پژوهش نیمه تجربی تعداد ۶۰ بیمار قلبی در قالب دو گروه (۳۰ بیمار با تشخیص ۱ حمله قلبی و ۳۰ بیمار با ۲ حمله قلبی یا بیش تر) مورد مطالعه قرار گرفتند که به شیوه نمونه گیری در دسترس از میان بیماران مراجعه کننده به بیمارستان حضرت زهرای شهرستان ساری انتخاب شدند. عوامل روان شناختی خطرساز از قبیل ریخت شخصیتی D، افسردگی، اضطراب، استرس روانی- اجتماعی، ذهن آگاهی با استفاده از پرسش نامه های ریخت شخصیتی D دنولت، اضطراب، افسردگی و استرس لوی باند و لوی باند، و مقیاس ذهن آگاهی براون و ریان ارزیابی شده اند.
یافته ها: یافته ها نشان داد که بین دو گروه از لحاظ فشار خون، مشکل وراثتی، رژیم غذایی، سنگ کلیه، میزان کلسترول LDL، استعمال سیگار، دیابت تفاوت معناداری مشاهده نشد. اضطراب با نقش مستقیم (P=0.017) و ریخت شخصیتی D با نقش معکوس (P=0.011) قادرند عود حمله قلبی را پیش بینی کنند (p<0.05) اما افسردگی و استرس روانی اجتماعی و ذهن آگاهی نتوانستند در پیش بینی عود حمله قلبی نقشی داشته باشند (P>0.05).
نتیجه گیری: با توجه به نقش اضطراب و ریخت شخصیتی D، جهت پیش گیری از عود حمله قلبی، اقدامات لازم جهت کاهش اضطراب و بازداری از ابراز هیجان های منفی و بازداری اجتماعی توصیه می شود.