مقاله مقایسه عوارض پوستی زودرس و نتایج زیبایی در رادیوتراپی هیپوفراکشن و معمولی پس از جراحی محافظه کارانه سرطان پستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آذر ۱۳۹۱ در مجله دانشکده پزشکی از صفحه ۵۴۰ تا ۵۴۷ منتشر شده است.
نام: مقایسه عوارض پوستی زودرس و نتایج زیبایی در رادیوتراپی هیپوفراکشن و معمولی پس از جراحی محافظه کارانه سرطان پستان
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سرطان پستان مراحل اولیه
مقاله رادیوتراپی
مقاله هیپوفراکشن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آموزگارهاشمی فرناز
جناب آقای / سرکار خانم: کلاغ چی بیتا
جناب آقای / سرکار خانم: سبزاری احمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: حداد پیمان
جناب آقای / سرکار خانم: شهابی زهره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: شیوع بالای بیماران دارای سرطان پستان که پرتودرمانی پس از عمل دریافت می کنند باعث شده است که بسیاری، به یک دوره کوتاه تر از رادیوتراپی که می تواند کاهش قابل توجهی در زمان استفاده از دستگاه، ساعات کار و ویزیت های کم تر بیمار داشته باشد، فکر کنند. این مطالعه به منظور ارزیابی اثر رادیوتراپی کوتاه مدت و معمولی بر عوارض پوستی حاد و نتایج زیبایی در سرطان پستان مراحل اولیه انجام شده است.
روش بررسی: پنجاه و دو بیمار مبتلا به سرطان پستان قابل عمل (pT1-3pN0-1M0) که از دی ماه ۱۳۸۹ تا دی ماه ۱۳۹۰ تحت عمل جراحی حفظ پستان قرار گرفتند، به طور تصادفی برای رادیوتراپی به دو بازوی رادیوتراپی معمولی (دوز ۵۰Gy در ۲۵ جلسه) با بوست الکترون متعاقب و رادیوتراپی کوتاه مدت (Hypofraction) (دوز ۴۲٫۵Gy در ۱۶ جلسه) و بوست الکترون متعاقب اختصاص داده شدند.
یافته ها: در بررسی وضعیت بیماران حین درمان، در هفته اول و دوم هیچ عارضه پوستی مشاهده نشد. عوارض پوستی از هفته سوم شروع شد که به صورت عوارض درجه یک بود. پس از ختم رادیوتراپی، عوارض پوستی در گروه رادیوتراپی کوتاه مدت بیش تر از گروه معمولی بود ولی در پی گیری پس از چهار هفته تفاوتی در میزان عوارض وجود نداشت. در پی گیری شش ماه بعد و در پی گیری یک ساله تفاوتی از لحاظ عوارض پوستی و نتایج زیبایی بین دو گروه مشاهده نشد.
نتیجه گیری: به نظر می رسد که استفاده از پرتودرمانی کل پستان با رژیم رادیوتراپی کوتاه مدت از نظر عوارض پوستی و زیبایی با نتایج خوبی همراه بوده ولی پی گیری طولانی تر و حجم نمونه بیش تری برای تایید این نتایج لازم است.