مقاله مقایسه عملکرد کلی والدین و مشکلات رفتاری در کودکان مبتلا و غیرمبتلا به اختلال شب ادراری اولیه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مهر و آبان ۱۳۹۳ در مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین از صفحه ۳۵ تا ۴۱ منتشر شده است.
نام: مقایسه عملکرد کلی والدین و مشکلات رفتاری در کودکان مبتلا و غیرمبتلا به اختلال شب ادراری اولیه
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شب ادراری
مقاله والدین
مقاله رفتار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صالحی بهمن
جناب آقای / سرکار خانم: یوسفی چایجان پارسا
جناب آقای / سرکار خانم: رفیعی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: قدیمی نیلوفر
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهیمی سمیه
جناب آقای / سرکار خانم: مرادی شیرین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه: شب ادراری، یکی از شایع ترین اختلال های دوران کودکی بعد از بیماری های آلرژیک است.
هدف: مطالعه به منظور مقایسه عملکرد کلی والدین و مشکلات رفتاری در کودکان مبتلا و غیرمبتلا به اختلال شب ادراری انجام شد.
مواد و روش ها: این مطالعه مورد- شاهدی بر روی ۲۹۲ کودک ۵ تا ۱۵ ساله (۱۴۶ نفر مبتلا به اختلال شب ادراری و ۱۴۶ نفر غیرمبتلا به اختلال شب ادراری اولیه) از بیماران مراجعه کننده به بخش کودکان مرکز آموزشی- درمانی امیرکبیر اراک در سال های ۹۱-۱۳۹۰ انجام شد. اطلاعات با استفاده از برگه ارزیابی رفتاری کودک (Child Behavioral Check List) و ارزیابی عملکرد کلی والدین Global Assessment Functioning)) والدین جمع آوری شد. داده ها با آزمون های آماری کای دو و تی مستقل تحلیل شدند.
یافته ها: در هر دو گروه کودکان مبتلا و غیرمبتلا به اختلال شب ادراری اولیه، مشکلات فکری و اضطرابی- افسردگی، بیش ترین فراوانی و مشکلات کاهش توجه- بیش فعالی و جسمانی، کم ترین فراوانی را داشتند. مشکلات درون سازی، برون سازی، اضطرابی- افسردگی، انزوا- افسردگی و عاطفی- رفتاری، بین دو گروه کودکان مبتلا و غیرمبتلا به اختلال شب ادراری اولیه تفاوت معنی داری وجود داشت، اما بین عملکرد کلی والدین آن ها تفاوت معنی داری وجود نداشت.
بحث و نتیجه گیری: با توجه به یافته ها، مداخله والدین جهت درمان هر چه سریع تر کودکان مبتلا به اختلال شب ادراری اولیه جهت پیشگیری از بروز مشکلات رفتاری آتی آن ها لازم است.