مقاله مقایسه عملکرد هیبریدهای خارجی ذرت با ارقام داخلی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در مجله به نژادی نهال و بذر (نهال و بذر) از صفحه ۷۴۷ تا ۷۶۰ منتشر شده است.
نام: مقایسه عملکرد هیبریدهای خارجی ذرت با ارقام داخلی
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ذرت
مقاله هیبریدها
مقاله عملکرد دانه
مقاله پایداری
مقاله شاخص برتری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: چوکان رجب
جناب آقای / سرکار خانم: استخر افشین
جناب آقای / سرکار خانم: حدادی حسین
جناب آقای / سرکار خانم: شیری محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: انوری کامران
جناب آقای / سرکار خانم: آفرینش عزیز
جناب آقای / سرکار خانم: دارخال همایون
جناب آقای / سرکار خانم: قاسمی ثریا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بیست هیبرید خارجی ذرت متوسط رس به همراه رقم رایج داخلی KSC 704 و رقم امیدبخش KSC 705 به منظور بررسی عملکرد، سازگاری اولیه و مقایسه گروه رسیدگی به شرایط مختلف آب و هوائی ایران در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار در هشت منطقه کرج، شیراز، قراخیل قائمشهر، مغان، میاندوآب، دزفول، اصفهان و ایلام طی دو سال (۹۱-۱۳۹۰) مورد مطالعه قرار گرفتند. بر اساس نتایج به دست آمده، هیبرید شماره ۲۰ با نام ۸۹May70 با میانگین ۱۱٫۳۹۲ تن در هکتار بالاترین عملکرد دانه را تولید کرد. هیبریدهای شماره ۱۶ (DKC6589) و ۱۵ (DKC 6315) به ترتیب با ۱۱٫۲۴۳ و ۱۱٫۰۷۱ تن در هکتار در رده های بعدی قرار گرفتند و تفاوت معنی داری نشان ندادند. بر اساس شاخص برتری (Pi)، هیبریدهای شماره ۱۶، ۲۰ و ۱۵ به ترتیب بهترین هیبریدها شناسایی شدند. تناقضات قابل توجهی بین شاخص ها در شناسایی پایداری یا ناپایداری برخی هیبریدها وجود داشت. شاخص برتری (Pi) تقریبا هیبریدهای پر محصول را به عنوان هیبریدهای مناسب شناسایی کرد.