مقاله مقایسه عملکرد مدل های خطی و غیرخطی در توضیح سیستم تقاضای تقریبا ایده آل که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در مدلسازی اقتصادی از صفحه ۸۳ تا ۹۹ منتشر شده است.
نام: مقایسه عملکرد مدل های خطی و غیرخطی در توضیح سیستم تقاضای تقریبا ایده آل
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سیستم تقاضای تقریبا ایده آل
مقاله شبکه عصبی پیشخور چند لایه
مقاله رگرسیون به ظاهر نامرتبط

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رضایی پور محمد
جناب آقای / سرکار خانم: ذوالفقاری مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: یوسفی دیندارلو مجتبی
جناب آقای / سرکار خانم: نجارزاده ابوالفضل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اکثر مطالعات تجربی انجام شده با استفاده از سیستم معادلات تقاضای تقریبا ایده آل، کشش های قیمتی و درآمدی حاصل از برآورد این معادلات به توصیه های سیاستی حساسی در حوزه اقتصاد خرد و کلان منجر شده است. این در حالی است که برآورد خطی سیستم یاد شده مورد شک و تردید می باشد. در این مقاله به بررسی عملکرد سیستم معادلات تقاضای تقریبا ایده آل خطی و غیرخطی پرداخته شده است. به این منظور با استفاده از تکنیک رگرسیون های به ظاهر نامرتبط برای تخمین مدل به روش خطی و از شبکه عصبی پیشخور چند لایه برای تخمین مدل غیرخطی بهره گرفته شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل ها مبین این واقعیت می باشند که مدل شبکه عصبی پیشخور دارای خطای کمتر و در نتیجه از عملکرد بالاتری در برآورد سیستم معادلات تقاضا برخوردار می باشد. نتایج مبین وجود تردیدهایی برای کاربرد شاخص قیمت استون جهت خطی کردن برآورد سیستم تقاضای تقریبا ایده آل می باشد. بنابراین برای برآورد معادلات سیستمی، استفاده از مدل غیرخطی تقریبا ایده آل با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی توصیه می شود.