مقاله مقایسه عملکرد شورای اسلامی شهرستان های بروجرد و دورود که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۰ در رسالت مدیریت دولتی (مدیریت دولتی) از صفحه ۳۳ تا ۵۱ منتشر شده است.
نام: مقایسه عملکرد شورای اسلامی شهرستان های بروجرد و دورود
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اثربخشی
مقاله شورا
مقاله شورای اسلامی
مقاله حکومت های محلی
مقاله مشارکت و سازمان های غیردولتی (NGOs)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: گیوریان حسن
جناب آقای / سرکار خانم: یاراحمدی مسعود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
شوراهای اسلامی، از دیدگاه اسلام و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نقش بسیار مهم و والایی دارند به گونه ای که برخی از آیات قرآن مجید و روایات و اصول قانون اساسی به شوراها اختصاص یافته است. شوراها یکی از اجزا مهم حکومت محلی در هر کشوری هستند. حکومت محلی یا سازمان محلی، در اندازه محدودتر به مثابه یک کشور است. در مقایسه تعریف کشور با سازمان محلی، برخی وجوه مشترک نمایان می شود. بدین معنی که واحدهای محلی هم مانند کشور، بایستی دارای قلمرو مشخص، جمعیت و قدرت لازم برای اجرای وظایف خود باشند. با توجه به اینکه نهال نوپای شوراهای اسلامی در کشور دوره سوم خود را طی می کند و از دوران طفولیت خارج شده است این سوال در این تحقیق مد نظر قرار دارد که عملکرد شوراها در مکان های مختلف چگونه بوده و در این راستا عملکرد شورای اسلامی دو شهرستان بروجرد و دورود مورد مطالعه تطبیقی قرار گرفت و فرضیاتی مبنی بر اثربخش تر بودن عملکرد شورای اسلامی شهر بروجرد از نظر ابعاد برنامه ریزی، نظارتی، مشورتی، اجرایی و شاخص های عملکردی نسبت به عملکرد شورای اسلامی شهر دورود مطرح شد. روش مورد استفاده در این تحقیق از نوع توصیفی – پیمایشی بوده و با توجه به اینکه فرض نرمال بودن متغیرهای تحقیق مورد تایید قرار گرفت از آزمون های آماری پارامتریک برای آزمون فرضیات استفاده شده است که با توجه به نتایج آزمون های به عمل آمده، هیچ کدام از این فرضیه ها مورد تایید قرار نگرفت.