مقاله مقایسه عملکرد سامانه تلفیقی راکتور زیست فیلمی با بستر متحرک مجهز به جدا کننده غشایی، با راکتور زیست فیلمی با بستر متحرک معمولی (MBBR) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در شیمی و مهندسی شیمی ایران از صفحه ۸۳ تا ۹۱ منتشر شده است.
نام: مقایسه عملکرد سامانه تلفیقی راکتور زیست فیلمی با بستر متحرک مجهز به جدا کننده غشایی، با راکتور زیست فیلمی با بستر متحرک معمولی (MBBR)
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله راکتور زیست فیلمی با بستر متحرک
مقاله راکتور زیستی غشایی
مقاله غشای الیاف توخالی
مقاله حذف اکسیژن مورد نیاز شیمیایی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مشتاق بهاره
جناب آقای / سرکار خانم: برقعی سیدمهدی
جناب آقای / سرکار خانم: اشرفی الهام
جناب آقای / سرکار خانم: شادبهر جلیل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این پژوهش کارایی سامانه تلفیقی راکتور زیست فیلمی با بستر متحرک مجهز به جدا کننده غشایی، با راکتور زیست فیلمی با بستر متحرک معمولی مقایسه شد. آزمایش ها بر روی دو راکتور با مدیای KMT با حجم موثر ۳۰ لیتر، یکی با غشا و دیگری بدون غشا انجام شد. حجم مدیا ۴۰ درصد بوده و از یک غشای میکروفیلتراسیون از نوع الیاف تو خالی استفاده شد. به منظور رشد فیلم زیستی بر روی حامل ها، راکتورها به مدت دو ماه به صورت ناپیوسته مورد بهره برداری قرار گرفتند. پساب مصنوعی مورد استفاده مخلوطی از ملاس و برخی نمک ها به عنوان منبع مغذی بود که در سه مقدار COD متفاوت (۵۰۰، ۱۰۰۰ و ۲۰۰۰ میلی گرم در لیتر) و در سه زمان ماند گوناگون (۱۰، ۱۵ و ۲۰ ساعت) و در نتیجه در بار آلی ۴٫۸ -۰٫۶ کیلوگرم بر متر مکعب در روز بر راکتورها اعمال می شد. بازده حذف COD برای خروجی غشا ۹۸-۹۲ درصد، برای فرایند زیستی داخل راکتور ۹۶-۸۹ درصد و برای راکتور زیستی بستر متحرک معمولی ۹۶-۸۷ درصد به دست آمد. میزان SS یا توده میکروبی معلق نیز از ۴۰۰۰ میلی گرم در لیتر به ۹۲۳۰ میلی گرم در لیتر برای راکتور دارای غشا و ۲۴۵۰ میلی گرم در لیتر برای راکتور زیستی بستر متحرک معمولی رسید.