مقاله مقایسه عملکرد حسگر گازی نانوسیم های SnO2 در حضور گاز مایع و بخار اتانول که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در نانو مواد (تحقیقات مواد نانو کامپوزیتی) از صفحه ۱ تا ۹ منتشر شده است.
نام: مقایسه عملکرد حسگر گازی نانوسیم های SnO2 در حضور گاز مایع و بخار اتانول
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رسوب دهی بخار شیمیایی
مقاله اکسید قلع
مقاله حسگر گاز
مقاله گاز مایع
مقاله بخار اتانول

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: برزگر مریم
جناب آقای / سرکار خانم: هراتی زاده حمید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این مقاله، نانوسیم های SnO2 با قطر متفاوت به روش رسوب دهی بخار شیمیایی(CVD)  بر روی زیرلایه های آلومینا، کوارتز و سیلیکون (۱۰۰) سنتز شدند. نانوساختارهای یک بعدی سنتز شده بوسیله پراش پرتو X، میکروسکوپ الکترونی روبشی، طیف فوتولومینسانس و میکروسکوپ الکترونی عبوری مشخصه یابی شدند. از نانوسیم های SnO2 به عنوان لایه حساس و فعال در ساخت حسگر گاز استفاده شده است. برای ایجاد اتصال الکتریکی یک جفت الکترود طلا بر روی لایه نازک نانوسیم های SnO2 لایه نشانی شد. عملکرد حسگری نانو ساختارهای SnO2 سنتز شده برای دو گاز مهم و پرکاربرد گاز مایع و بخار اتانول بررسی شده است. به منظور بهینه کردن شرایط حسگری و عملکرد حسگر، حساسیت و پاسخ نانوسیم های SnO2 در گستره دمایی ۵۰ تا ۳۰۰oC بررسی شد و پارامترهای مهمی چون زمان پاسخ دهی، زمان بازیافت و دمای کار برای قطعات ساخته شده بدست آمد. در دماهای بالا، حسگر ساخته شده نسبت به غلظت های بسیار کم گاز مایع (LPG) حساسیت قابل قبولی را نشان داده است. از طرف دیگر این حسگر زمان پاسخ دهی و بازیافت کوتاهی را برای تشخیص بخار اتانول در دمای کار ۲۰۰oC از خود نشان داد.