مقاله مقایسه عملکرد حافظه فعال و نگهداری توجه دانش آموزان با و بدون ناتوانی های یادگیری که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در ناتوانی های یادگیری از صفحه ۱۱۲ تا ۱۲۳ منتشر شده است.
نام: مقایسه عملکرد حافظه فعال و نگهداری توجه دانش آموزان با و بدون ناتوانی های یادگیری
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حافظه فعال
مقاله نگهداری توجه
مقاله ناتوانی های یادگیری
مقاله آزمون عملکرد پیوسته
مقاله آزمون ان بک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کساییان کوثر
جناب آقای / سرکار خانم: کیامنش علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: بهرامی هادی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف این پژوهش مقایسه عملکرد حافظه فعال و نگهداری توجه دانش آموزان دوره ابتدائی شهر تهران با ناتوانی های یادگیری و دانش آموزان عادی است. روش پژوهش، علی- مقایسه ای است. ۶۰ دانش آموز (۲۰ نفر با ناتوانی خواندن- نوشتن، ۲۰ نفر با ناتوانی ریاضی از مراکز ناتوانی های ویژه یادگیری شهر تهران و ۲۰ دانش آموز عادی)، از طریق نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. آزمون ان بک (N-back) برای سنجش حافظه فعال و آزمون عملکرد پیوسته(CPT) برای سنجش نگهداری توجه اجرا شد. داده ها با استفاده از تحلیل واریانس یک عاملی و آزمون توکی و آزمون کروسکال والیس تحلیل گردید. نتایج نشان داد که عملکرد حافظه فعال و نگهداری توجه دانش آموزان با ناتوانی خواندن- نوشتن به طور معناداری ضعیف تر از دانش آموزان عادی و ناتوان ریاضی است. در نتیجه دانش آموزان با ناتوانی یادگیری خواندن- نوشتن در آزمون CPT و N-back، ضعف هایی نشان دادند.