مقاله مقایسه عملکرد حافظه شرح حال معنایی، رویدادی و حافظه اختصاصی در بیماران دارای HIV مثبت با افراد سالم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در (روان شناسی اجتماعی (یافته های نو در روان شناسی از صفحه ۷۹ تا ۹۴ منتشر شده است.
نام: مقایسه عملکرد حافظه شرح حال معنایی، رویدادی و حافظه اختصاصی در بیماران دارای HIV مثبت با افراد سالم
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حافظه معنایی
مقاله رویدادی
مقاله اختصاصی
مقاله عملکرد حافظه
مقاله HIV مثبت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ارزانی نسیم
جناب آقای / سرکار خانم: جعفری اصغر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضر به منظور مقایسه عملکرد حافظه شرح حال معنایی و رویدادی و حافظه اختصاصی (سرگذشتی) مثبت و منفی انجام شد. در این پژوهش ۳۰ نفر به روش نمونه برداری در دسترس از میان زنان و مردان سنین ۱۸-۶۰ سال مبتلا به HIV مثبت و همچنین ۳۰ نفر از بین افراد سالم در مرکز تحقیقات ایدز در شهر تهران انتخاب شدند. با توجه به روش تحقیق علی-مقایسه ای، با استفاده از مصاحبه حافظه شرح حال و آزمون حافظه شرح حال اطلاعات و داده های مورد نیازجمع آوری گردید و بوسیله آزمون ANOVA تحلیل شدند. یافته های پژوهش نشان داد که بین عملکرد حافظه شرح حال معنایی، حافظه شرح حال رویدادی و اختصاصی مثبت و منفی در افراد مبتلا به HIV مثبت و عادی تفاوت معنی داری وجود دارد. همچنین یافته ها نشان دادند که بین عملکرد حافظه معنایی و رویدادی در دوران کودکی، بزرگسالی و اخیر تفاوت معنی داری وجود دارد. نتایج این پژوهش شواهدی را پیشنهاد می کند که عملکرد حافظه شرح حال معنایی، رویدادی و اختصاصی در افراد مبتلا به HIV نسبت به افراد عادی پائین تر است. همچنین می توان نتیجه گرفت نواقصی مانند کاهش اختصاصی بودن حافظه شرح حال نشانه اصلی PTSD است و ماهیت PTSD در حافظه اخصاصی (سرگذشتی) مثبت و منفی تاثیر دارد. به عبارتی دیگر، پس از ایجاد این اختلال به واسطه هر رویدادی که به صورت بالقوه توان ایجاد آن را داشته باشد نواقص مذکور را به وجود خواهد آورد. در حقیقت پاسخ ذهنی فرد نسبت به عامل استرس زا و بار هیجانی مرتبط با آن، عملکرد شناختی افراد را متاثر می سازد.