مقاله مقایسه عبور پرتوهای ماوراء بنفش از عدسی های تماسی نرم موجود در بازار ایران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۳ در مجله دانشگاه علوم پزشکی قم از صفحه ۴۸ تا ۵۳ منتشر شده است.
نام: مقایسه عبور پرتوهای ماوراء بنفش از عدسی های تماسی نرم موجود در بازار ایران
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پرتو ماوراء بنفش
مقاله عدسی های تماسی
مقاله محافظت در برابر تابش ماوراء بنفش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدی نیا محدثه
جناب آقای / سرکار خانم: رحمنی سعید
جناب آقای / سرکار خانم: نظری محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: طباطبایی سیدمهدی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: مجاورت طولانی با پرتوهای ماوراءبنفش می تواند باعث بیماری های مختلف چشمی و پوستی شود. عدسی های تماسی با توجه به خواص آنها در مقابله با پرتوهای ماوراءبنفش می توانند از چشم ها محافظت کنند. مطالعه حاضر با هدف مقایسه عبور پرتوهای ماوراء بنفش و نور مرئی از عدسی های تماسی نرم موجود در ایران انجام شد.
روش بررسی: در این مطالعه مقطعی ۶ نوع از عدسی های تماسی (اویرا، بایوفینیتی، اکیوویو تو، اکیوویو اواسیس، اولترا ویو و اسپشالتی اس ۵۵) از شرکت های معتبر کشور تهیه و از نظر میزان عبور پرتوهای ماوراءبنفش و نیز عبور پرتوهای مرئی براساس معیار پیشنهادی سازمان غذا و داروی آمریکا (FDA) مورد ارزیابی قرار گرفت. جهت آزمایش نمونه ها از یک دستگاه عبورسنج طیفی کالیبره که توانایی سنجش نمونه ها را در طول موج های ماوراء بنفش نوع B، نوع A و نور مرئی داشت، استفاده گردید. داده ها با استفاده از آزمون تحلیل واریانس و تست تعقیبی توکی تجزیه و تحلیل شدند. سطح معنی داری، p£۰٫۰۵ در نظر گرفته شد.
یافته ها: در این بررسی هیچ کدام از نمونه های مورد آزمایش حایز شرایط لازم جهت جلوگیری از پرتوهای ماوراءبنفش نبودند. در میان عدسی های دارای خاصیت جلوگیری از پرتوهای ماوراءبنفش، اکیوویو اسیس دارای بهترین عملکرد، با عبور کمتر از ۴% پرتوهای ماوراء بنفش نوع B و عبور کمتر از ۴۵% پرتوهای ماوراءبنفش بود. تمام نمونه های مورد بررسی حدودا ۴% از عبور طیف نور مرئی جلوگیری کردند.
نتیجه گیری: با توجه به اینکه تمام عدسی های مورد مطالعه از چشم ها در مقابل پرتوهای ماوراء بنفش نسبت به سایر نمونه ها محافظت می کنند، ولی جهت محافظت کامل چشم ها از نور مضر آفتاب، حتی همراه با بهترین عدسی های تماسی جلوگیری کننده از عبور پرتوهای ماوراءبنفش بایستی از یک عینک آفتابی استاندارد و نیز کلاه مناسب استفاده نمود.