مقاله مقایسه طراحی آزمایش ها به روش های تاگوچی و سنتی و شاینین با یکدیگر: یک مطالعه موردی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مهر ۱۳۹۰ در نشریه مهندسی صنایع (دانشکده فنی دانشگاه تهران) از صفحه ۲۰۹ تا ۲۲۰ منتشر شده است.
نام: مقایسه طراحی آزمایش ها به روش های تاگوچی و سنتی و شاینین با یکدیگر: یک مطالعه موردی
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله طراحی آزمایش ها
مقاله روش شاینین
مقاله روش سنتی
مقاله روش تاگوچی
مقاله مقایسه روش ها

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مومیوند علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: شاهین آرش
جناب آقای / سرکار خانم: نوارچیان امیرحسین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سه روش تاگوچی، سنتی و شاینین به عنوان روش های طراحی آزمایش ها قابلیت ریشه یابی و حل مشکل های کیفی و ایجاد بهبود را دارند. بهره گیری از این روش ها مستلزم شناخت بیشتر نقاط قوت و ضعف آنها است. شناسایی زوایای این روش ها با مقایسه در قالب یک مطالعه موردی درک عمیق تری را به همراه دارد.
در این مطالعه روش های مذکور در شرکت روز نوش کرمانشاه بعد از اجرا به کمک معیارهای کمی و ذهنی (معیارها با توجه به نظرهای کارشناسان این شرکت امتیازدهی شده است.) با یکدیگر مقایسه شده اند. نتایج نهایی مقایسه نشان دهنده امتیاز بیشتر روش سنتی از روش های تاگوچی و شاینین و امتیاز بیشتر روش تاگوچی از روش شاینین است. در این مطالعه، با توجه به شرایط شرکت، معیارها و وزن های اختصاصی به هر معیار مشخص شده است که به ترتیب روش های سنتی، تاگوچی و شاینین اولویت اجرا دارند.