مقاله مقایسه صفات شخصیتی در بیماران سرطانی افسرده و غیر افسرده که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۰ در علوم رفتاری از صفحه ۳۹ تا ۵۰ منتشر شده است.
نام: مقایسه صفات شخصیتی در بیماران سرطانی افسرده و غیر افسرده
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سرطان
مقاله افسردگی
مقاله صفات شخصیت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جهانیان سعید
جناب آقای / سرکار خانم: احدی حسن
جناب آقای / سرکار خانم: مهریار امیرهوشنگ
جناب آقای / سرکار خانم: نفیسی غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: نیکوفر علیرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: این پژوهش به منظور بررسی مقایسه ای صفات شخصیتی دو گروه بیمار سرطانی افسرده و غیر افسرده و مقایسه ویژگیهای شخصیتی مبتلایان به انواع سرطان و با هدف تبیین نقش عوامل شخصیتی در افسردگی بیماران سرطانی و بررسی تفاوتهای شخصیتی در مبتلایان به انواع سرطان انجام شد. روش: روش پژوهش علی-مقایسه ای است و در آن ۸۸ نفر از مبتلایان به سرطان های معده و روده، سینه، سرو گردن که از مهر ماه تا اسفند ماه سال ۱۳۸۹ به بیمارستان پارس تهران مراجعه کرده اند و باروش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند مورد مطالعه قرارگرفتند. ابزار پژوهش مصاحبه تشخیصی نیمه ساختاری، پرسشنامه افسردگی بک (BDI-II) و آزمون ۵ عاملی شخصیت NEO فرم کوتاهNEO-FFI) ) بود. اطلاعات دو گروه بیمار سرطانی افسرده و غیر افسرده بر حسب ویژگیهای شخصیتی مورد تحلیل و مقایسه قرارگرفت. یافته ها: نتایج نشان داد روان رنجوری (N) در بیماران سرطانی افسرده بیشترو برونگرایی کمتر است (P<0.01) میزان افسردگی در مبتلایان به انواع سرطان متفاوت نیست و مبتلایان به انواع سرطان در برخی از صفات شخصیت با یکدیگر متفاوتند به این ترتیب که مبتلایان به سرطانهای معده و روده در مقایسه با مبتلایان به سرطانهای سر و گردن روان رنجوری بیشتری نشان می دهند (p<0.01) صفت انعطاف پذیری (O) در مبتلایان به سرطان سرو گردن بیشتر از مبتلایان به سرطانهای معده و روده است (p<0.05) و در مبتلایان به سرطان سینه بیشتر از مبتلایان به سرطانهای معده و روده است (p<0.01) صفت توافق (A) در مبتلایان به سرطان سینه بیشتر از مبتلایان به سرطان معده و روده است (p<0.01) در مبتلایان به سرطانهای سرو گردن بیشتر از مبتلایان به سرطانهای معده و روده است (p<0.01) صفت وظیفه شناسی (C) نیز در مبتلایان به سرطانهای معده و روده بیشتر از مبتلایان به سرطان سینه است.(p<0.05) نتیجه گیری: تفاوت هایی در برخی از ویژگی های شخصیتی در بین افراد مبتلا به سرطان های مختلف وجود دارد.