مقاله مقایسه شیوع نوزادان نارس و کم وزن در نژاد ایرانی و افغانی در زایشگاه نیک نفس رفسنجان در سال ۱۳۹۰ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردین ۱۳۹۳ در مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان از صفحه ۶۷ تا ۸۲ منتشر شده است.
نام: مقایسه شیوع نوزادان نارس و کم وزن در نژاد ایرانی و افغانی در زایشگاه نیک نفس رفسنجان در سال ۱۳۹۰
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تولد نارس
مقاله کم وزنی
مقاله نژاد
مقاله ایرانی
مقاله افغانی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: گوجانی رضا
جناب آقای / سرکار خانم: رضاییان محسن
جناب آقای / سرکار خانم: شیخ فتح الهی محمود
جناب آقای / سرکار خانم: وزیری نژاد رضا
جناب آقای / سرکار خانم: منشوری آزیتا
جناب آقای / سرکار خانم: راضی سعید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: تولد نارس و وزن کم هنگام تولد به عنوان عوامل مهم مرگ و میر، اختلالات تکاملی، عوارض نوزادی و شیرخواری مطرح می باشند. از آن جایی که پیامدهای بهداشتی در گروه های قومی- نژادی متفاوت است و اطلاعات کمی در این زمینه در کشور وجود دارد، این مطالعه با هدف بررسی وضعیت تولد نوزادان نارس و کم وزن در نژاد ایرانی و افغانی انجام شده است.
مواد و روش ها: این مطالعه مقطعی بر روی ۵۹۲۵ نوزاد زنده ایرانی و افغانی زایشگاه نیک نفس رفسنجان در سال ۱۳۹۰ انجام گرفت. اطلاعات از داده های موجود در پرونده های زایمانی واحد مدارک پزشکی زایشگاه جمع آوری شد. ملاک تولد نارس در این مطالعه، سن حاملگی کمتر از ۳۷ هفته بارداری و ملاک اطلاق کم وزنی، وزن موقع تولد کمتر از ۲۵۰۰ گرم است. جهت تحلیل داده ها از آزمون های آماری t مستقل، مجذور کای و آزمون دقیق فیشر استفاده گردید.
یافته ها: تعداد ۵۵۳۲ نوزاد (۹۳٫۴%) ایرانی و ۳۹۳ نوزاد (۶٫۶%) افغانی بودند. در این مطالعه میزان شیوع تولد نارس ۷٫۵% (۴۴۷ نفر) بود، به طوری که این میزان در بین موالید ایرانی ۷٫۱% (۳۹۱ نفر) و در بین موالید افغانی ۱۴٫۵% (۵۶ نفر) مشاهده شد.(P<0.001) میزان شیوع کم وزنی در مطالعه حاضر ۷% (۴۱۶ نفر) بود که این میزان در بین موالید ایرانی ۶٫۷% (۳۶۷ نفر) و در موالید افغانی ۱۲٫۷% (۴۹ نفر) به دست آمد. (P<0.001)
نتیجه گیری: با توجه به بالا بودن میزان تولدهای نارس و کم وزن در بین مهاجران افغانی، به نظر می رسد نژاد و احتمالا عواملی چون نبود خدمات بیمه ای مناسب، کمبود دسترسی به خدمات بهداشتی و سطح اجتماعی- اقتصادی پایین مهاجران افغان از عوامل تاثیرگذار بر این افزایش باشند.