مقاله مقایسه شاخص های تغذیه ای و آنزیم های گوارشی کرم گلوگاه انار، (Ectomyelois ceratoniae (Lep.: Pyralidae، روی میوه سه رقم انار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۱ در نامه انجمن حشره شناسی ایران از صفحه ۹۱ تا ۱۰۴ منتشر شده است.
نام: مقایسه شاخص های تغذیه ای و آنزیم های گوارشی کرم گلوگاه انار، (Ectomyelois ceratoniae (Lep.: Pyralidae، روی میوه سه رقم انار
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کرم گلوگاه انار
مقاله شاخص های تغذیه
مقاله آلفاآمیلاز
مقاله لیپاز
مقاله پروتئاز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زارع داوود
جناب آقای / سرکار خانم: جلالی سندی جلال
جناب آقای / سرکار خانم: زیبایی آرش
جناب آقای / سرکار خانم: جعفری ندوشن علی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این پژوهش شاخص های تغذیه ای کرم گلوگاه انار روی سه رقم انار شامل ملس دانه سیاه، گبری و شهوار در شرایط کنترل شده (دمای ۱±۳۰ درجه سلسیوس، رطوبت نسبی ۵±۷۰ درصد و دوره نوری ۱۶ ساعت روشنایی و ۸ ساعت تاریکی) مطالعه شد. فعالیت آنزیم های لوله گوارش میانی در لاروهای پرورش یافته روی سه رقم انار نیز مقایسه شد. نتایج نشان داد که نرخ مصرف نسبی (RCR) به طور معنی داری در بین ارقام متفاوت بود. بالاترین میزان نرخ رشد نسبی (RGR)، کارایی تبدیل غذای خورده شده (ECI) و کارایی تبدیل غذای هضم شده (ECD) روی رقم شهوار مشاهده شد. شاخص تقریبی هضم شوندگی (AD) در رقم ملس دانه سیاه بیشترین میزان را داشت. بیشترین فعالیت آنزیم های آلفا آمیلاز و لیپاز در لوله گوارش لاروهای پرورش یافته روی رقم شهوار مشاهده شد. در حالی که پروتئازها کمترین فعالیت را در این لاروها نشان دادند. نتایج حاضر نشان داد که رقم شهوار در بین ارقام مورد مطالعه از کیفیت غذایی بالاتری برای کرم گلوگاه انار برخوردار است.