مقاله مقایسه سیتوگرافی رادیونوکلوئید مستقیم (DRC) و سیستوگرافی با ماده حاجب (VCUG) در تشخیص رفلاکس ادراری مثانه به حالب (VUR) در کودکان مبتلا به عفونت ادراری که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آبان ۱۳۹۲ در مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه از صفحه ۶۰۰ تا ۶۰۶ منتشر شده است.
نام: مقایسه سیتوگرافی رادیونوکلوئید مستقیم (DRC) و سیستوگرافی با ماده حاجب (VCUG) در تشخیص رفلاکس ادراری مثانه به حالب (VUR) در کودکان مبتلا به عفونت ادراری
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عفونت ادراری
مقاله ریفلاکس مثانه ای حالبی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نیکی بخش احمدعلی
جناب آقای / سرکار خانم: محمودزاده هاشم
جناب آقای / سرکار خانم: حجازی ساسان
جناب آقای / سرکار خانم: نوروزی مهران
جناب آقای / سرکار خانم: قضاوی احد
جناب آقای / سرکار خانم: غیبی شاه صنم
جناب آقای / سرکار خانم: صادقی ابراهیم
جناب آقای / سرکار خانم: ساعی فر رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پیش زمینه و هدف: جهت تشخیص VUR، روش های مختلفی بکار می رود که مهم ترین آن ها VCUG و DRC می باشند. این مطالعه جهت مقایسه دو روش VCUG و DRC در تشخیص VUR، ترتیب داده شده است.
مواد و روش کار: طی یک سال کودکان مراجعه کننده به بخش نفرولوژی کودکان در محدوده سنی ۲ ماه تا ۱۵ سال مبتلا به UTI، به صورت ساده و تصادفی توسط یکی از روش های VCUG یا DRC، از نظر تشخیص VUR، تحت مطالعه قرار گرفتند. روش تجزیه و تحلیل داده ها شامل Chi-squre برای بررسی ارتباط تست های متغیرها و آنالیز Descriptive برای گزارش فراوانی ها بود.
یافته ها: ۱۳۵ کودک معادل ۲۷۰ واحد حالب کلیه وارد مطالعه شدند. در ۱۳۶ واحد DRC و در ۱۳۴ واحد VCUG انجام گرفت. هر دو گروه از نظر سنی و جنسی، شرایط یکسانی داشتند در روش DRC از ۱۳۶ واحد حالب کلیه مورد مطالعه، ۶۶ واحد (۴۸٫۵ درصد) دچار VUR بودند ولی در روش VCUG از ۱۳۴ واحد ۴۴ واحد (۳۲٫۸ درصد) دچار VUR بودند.
بحث: در مطالعه ما درصد تشخیص VUR بین دو روش DRC و VCUG تفاوت معنی دار داشت. یعنی موارد تشخیص داده شده VUR به روش DRC بیش از موارد VCUG بود.
نتیجه گیری: در کودکان با عفونت ادراری احتمال کشف VUR در روش DRC، در مقایسه با VCUG، با درصد بالاتری امکان پذیر است.