مقاله مقایسه سوگیری توجه نسبت به چهره های هیجانی در نوجوانان دارای اضطراب خصلتی حالتی بالا و پایین که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در آموزش و ارزشیابی (علوم تربیتی) از صفحه ۷۷ تا ۸۹ منتشر شده است.
نام: مقایسه سوگیری توجه نسبت به چهره های هیجانی در نوجوانان دارای اضطراب خصلتی حالتی بالا و پایین
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سوگیری توجه
مقاله چهره های هیجانی
مقاله اضطراب خصلتی حالتی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بخشار سارا
جناب آقای / سرکار خانم: نظری محمدعلی
جناب آقای / سرکار خانم: چلبیانلو غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: سرافراز مهدی رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
شواهد نشان می دهند که افراد مضطرب به طور ترجیحی به محرک های تهدیدآمیز توجه کرده و محرک های مبهم دارای بار هیجانی را به طور تهدیدآمیز تفسیر می کنند. هدف از مطالعه حاضر، بررسی سوگیری توجه نسبت به چهره های هیجانی (شاد، خشمگین و خنثی) در نوجوانان دختر با اضطراب خصلتی حالتی بالا و پایین است. ۶۰ نوجوان دختر ۱۶ تا ۱۸ ساله با اضطراب خصلتی حالتی بالا (n=30)، و اضطراب خصلتی حالتی پایین (n=30)، با استفاده از پرسشنامه اضطراب صفت حالت اسپیلبرگر انتخاب شدند. برای ارزیابی پردازش انتخابی توجه آزمایه پروب دات جفت تصویری مورد استفاده قرار گرفت. داده ها با استفاده از آزمون تحلیل واریانس با اندازه گیری های مکرر تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها نشان داد که تعامل بین اضطراب خصلتی حالتی و نمرات سوگیری توجه تنها برای چهره های خشمگین معنادار است و برای دیگر چهره های هیجانی (شاد و خنثی) معنی دار نیست. این مطالعه نشان داد که نوجوانان با اضطراب خصلتی حالتی بالا گوش به زنگی قابل توجهی نسبت به چهره های خشمگین نشان می دهند، در حالی که نوجوانان با اضطراب خصلتی حالتی پایین اجتناب قابل توجهی نسبت به همان چهره نشان می دهند.