مقاله مقایسه سولفات منیزیم و نیفیدیپین در جلوگیری از زایمان زودرس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تیر ۱۳۹۲ در مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی بابل از صفحه ۸۸ تا ۹۲ منتشر شده است.
نام: مقایسه سولفات منیزیم و نیفیدیپین در جلوگیری از زایمان زودرس
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زایمان زودرس
مقاله نیفیدیپین
مقاله منوهیدروکلراید
مقاله سولفات منیزیم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فرجی رویا
جناب آقای / سرکار خانم: اصغرنیا مریم
جناب آقای / سرکار خانم: دلیل حیرتی سیده فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: نعمتی فرشته

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: عوارض جنینی و نوزادی در نوزادان نارس نسبت به نوزادن ترم شیوع بیشتری دارد. تعداد زیادی از داروها برای مهار زایمان زودرس بکار رفته اند ولی هیچکدام بطور کامل موثر نبودند. این مطالعه به منظور مقایسه میزان موفقیت نیفیدیپین و سولفات منیزیم در به تاخیر انداختن زایمان زودرس انجام شد.
مواد و روشها: این مطالعه کارآزمایی شاهد دار تصادفی، بر روی ۱۰۰ زن باردار با سن حاملگی ۳۷-۲۴ هفته تک قلو و علایم زایمان زودرس مراجعه کننده به بیمارستان الزهرا (س) رشت انجام گردید. زنان با اندیکاسیون مادری یا جنینی جهت ختم حاملگی وارد مطالعه نشدند. زنان بصورت تصادفی در دو گروه ۵۰ تایی (سولفات منیزیم با دوز ۴ گرم وریدی loading دوز و سپس ۲ گرم در هر ساعت انفوزیون وریدی تا زمان کاهش یا توقف انقباضات رحمی و نیفیدیپین یک کپسول۱۰ میلیگرمی و در صورت عدم قطع انقباض تجویز کپسول دوم) قرار گرفتند و طی مطالعه علائم حیاتی، خونریزی واژینال، پارگی پرده های جنینی، ضربان قلب جنین و انقباضات رحمی و فشارخون کنترل و مقایسه شد. (IRCT: 2012062310089N1).
یافته ها: در گروه تحت درمان با سولفات منیزیم زایمان در ۴۸% (۲۴نفر) موارد به مدت بیشتر از ۴۸ ساعت و در گروه تحت درمان با نیفیدیپین زایمان در ۷۲% (۳۶ نفر) موارد بیشتر از ۴۸ ساعت به تاخیر انداخته شد (p=0.03). از ۱۰۰ زن مورد مطالعه ۲۸ نفر سزارین شدند که بیشترین علت سزارین در دو گروه زجر جنینی بود که در گروه سولفات منیزیم بیشتر از گروه نیفیدیپین بودند. از نظر عوارض بین دو گروه تفاوت معنی داری مشاهده نشد.
نتیجه گیری: نتایج مطالعه نشان داد که نیفیدیپین در به تاخیر انداختن زایمان بیشتر از ۴۸ ساعت، از سولفات منیزیم موثرتر است.